Powstaje Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Autor: BMX/Rynek Zdrowia • • 26 kwietnia 2016 14:19

Lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy będą mówić jednym głosem. 27 kwietnia zostanie podpisane porozumienie, które powoła Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Samorządy zawodów zaufania publicznego chcą przemówić jednym głosem Fot. Archiwum

Forum ma stanowić płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich ma swoje oparcie w Konstytucji i odgrywa ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują  zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa.

- Podobne projekty, związane z funkcjonowaniem zrzeszeń samorządów zawodowych, zostały zainicjowane już na poziomie krajowym,  a także na obszarze województwa mazowieckiego i łódzkiego. Powołanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyczyni się do wzmocnienia idei samorządności na terenie województwa śląskiego - mówi Alicja van der Coghen, rzecznik prasowy Śląskiej Izby Lekarskiej.

Porozumienie podpiszą przedstawiciele 14 samorządów zawodowych z terenu Województwa Śląskiego: Izba Komornicza, Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Śląska Izba Aptekarska, Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach, Beskidzka Izba Lekarska, Śląska Okręgowa Izba Architektów, Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, Izba Notarialna,
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Śląska Izba Lekarska.

Cele powołania Forum to: inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum. To także wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych, tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów, integracja środowisk zawodowych, wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji członków samorządów.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum