Posłowie zdecydowali o dodatkach dla ratowników LPR oraz SOR, urazówek i izb przyjęć

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia17 listopada 2021 19:29

Ratownicy ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, izb przyjęć i centrów urazowych nie dostaną 15-procentowego dodatku. Taką decyzję podjęła większość posłów.

Nie wszyscy ratownicy moga liczyć na dodatek (fot. PTWP)
  • Posłowie odrzucili poprawkę, która przyznawała dodatek dla ratowników z SOR, izb przyjęć i centrów urazowych
  • Zarówno rząd, jak i większość posłów sejmowej komisji zdrowia, była temu przeciwna
  • Na 30 proc. dodatek mogą liczyć ratownicy z wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego
  • Dostaną go też ratownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

17 listopada posłowie przyjęli projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Część przepisów dotyczyła przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przyznania członkom wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego 30. procentowego dodatku.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami:

„Art. 99b. 1. Członkom zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje za każdą godzinę pracy dodatek w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3.

2. Członkom zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje za każdą godzinę pracy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie której świadczą pracę.

3. Do stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, nie wlicza się dodatków przysługujących członkowi zespołu ratownictwa medycznego.”

Senatorowie wnieśli też poprawkę uzupełniają przepisy uprawniające do otrzymywania dodatku za godzinę pracy przez członków zespołów ratownictwa medycznego o wskazanie w nich także osób wykonujących pracę w zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego, które podobnie jak zespoły ratownictwa medycznego są objęte wyjazdowym trybem wykonywania pracy.

Strona rządowa była za tym rozwiązaniem. Również posłowie przyjęli poprawkę.

Posłowie za dodatkiem wylotowym dla LPR. Co z ratownikami z SOR i izb przyjęć?

Senatorowie chcieli też wprowadzić analogiczny dodatek dla ratowników ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, izb przyjęć i centrów urazowych, tyle że w wysokości 15 proc. stawki godzinowej.

Jednak zarówno rząd, jak i większość posłów sejmowej komisji zdrowia, była temu przeciwna.

Dodatek nie dla ratowników SOR

O głosowanie nad przyznaniem dodatków dla tych grup ratowników - jeszcze 17 listopada rano - apelowało Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.

"Nie rozumiemy takiej postawy tego gremium, pomimo że przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia jest lekarz. Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych uznając za słuszne przyznanie takiego składnika wynagrodzenia zespołom ratownictwa medycznego, wniosło postulat do Senackiej Komisji Zdrowia o uwzględnienie takiej formy dodatku również w pozostałych jednostkach systemu" – wskazuje PTRM.

Komisja Zdrowia odrzuciła dodatki dla ratowników. PTRM apeluje do posłów

Apel okazał się  nieskuteczny. Głosowało 431 posłów. Za odrzuceniem senackiej poprawki głosowało 227 posłów. Za jej przyjęciem - 204.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum