Porozumienie Zielonogórskie: dobra ocena dla Ministerstwa Zdrowia

Autor: AKX/Rynek Zdrowia • • 20 kwietnia 2010 16:15

Projekt zmian dotyczący nocnej pomocy lekarskiej pozytywnie oceniany przez związkowców.

Świadczenia pomocy doraźnej powinny bowiem, w zapisach ustawowych, być zakwalifikowane w rodzaju pomoc doraźna i ratownictwo...

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” pozytywnie ocenia projekt resortu zdrowia dotyczący zmian w kontraktowaniu świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz zdefiniowanie tych świadczeń jako pomocy doraźnej.

„Federacja Porozumienie Zielonogórskie stoi na stanowisku, że świadczenia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej stanowią pomoc doraźną, które zarówno sposobem finansowania, kontraktowania  jak i udzielania świadczeń, są diametralnie różne od świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej” – podaje PZ w komunikacie przesłanym portalowi rynekzdrowia.pl.

Zdaniem organizacji, proponowana zmiana pozwoli na łatwiejsze ustalenie przez NFZ, czy dany świadczeniodawca spełnia konieczne warunki (czyli posiada zasoby osobowe, lokalowe i sprzętowe konieczne do realizacji tych świadczeń), poprawiając przez to dostępność i sposób realizacji tych doraźnych, ale bardzo ważnych składowych.

Zdefiniowanie tych świadczeń, jako obejmujących porady nagłe i incydentalne, w efekcie powinno zapobiegać prowadzeniu leczenia przewlekłego lub obejmującego standardowe porady medyczne w tych placówkach.

Porozumienie wskazuje jednak, że należy wyjaśnić proponowany zapis dotyczący pozostawienia pomocy doraźnej w świadczeniach z rodzaju POZ.

„Świadczenia pomocy doraźnej powinny bowiem, w zapisach ustawowych, być zakwalifikowane w rodzaju pomoc doraźna i ratownictwo. Kwalifikację tę potwierdza bowiem zakres realizowanych świadczeń, sposób ich kontraktowania, finansowania i niedeklaracyjny (tj. z wyłączeniem deklaracji wyboru personelu medycznego) tryb objęcia opieką świadczeniobiorców. Tak więc, pozostawienie pomocy doraźnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej należy uznać za błędne rozwiązanie” – czytamy w komunikacie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum