Poród zakończony zamartwicą w Sądzie Najwyższym. Szpital musi wypłacić odsetki

Autor: oprac. KM • Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta/Rynek Zdrowia23 sierpnia 2022 12:32

Skarga kasacyjna w sprawie o odszkodowanie dla niepełnosprawnej, małoletniej pacjentki od szpitala wniesiona przez Rzecznika Praw Pacjenta została uwzględniona.

Poród zakończony zamartwicą w Sądzie Najwyższym. Szpital musi wypłacić odsetki
Dziewczynce przyznano odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta. Fot. Shutterstock
  • W jednym ze szpitali w południowej Polsce urodziła się dziewczynka. Poród zakończył się zamartwicą
  • Brak postępu porodu rozpoznano za późno i nie zadecydowano na czas o cesarskim cięciu
  • Teraz dziewczynka wymaga stałej opieki, rehabilitacji i stałego zaopatrzenia w wyroby medyczne
  • Gdyby cesarskie cięcie nastąpiło we właściwym czasie, dziecko urodziłoby się zdrowe
  • Jak podaje Rzecznik Praw Pacjenta, dziewczynce przyznano odszkodowanie i zadośćuczynienie, także z tytułu naruszenia jej praw jako pacjenta

Niepełnosprawnej należało się niezwłoczne odszkodowanie

Choć dziewczynce z opisywanej sprawy przyznano odszkodowanie, odsetki od zadośćuczynienia zostały zasądzone od daty wydania wyroku. W pozwie oczekiwano odsetek od daty wezwania szpitala do zapłaty. Jak podaje Rzecznik Praw Pacjenta, sprawa dotyczy kilku lat odsetek naliczanych od wysokiej, choć nie sprecyzowano, jakiej, kwoty. Zwrot części wydatków na leczenie spotkał się ponadto z odmową sądu, więc zostało ono sfinansowane przez organizację charytatywną.

Została wniesiona skarga kasacyjna, którą poparł RPP i przyznał, że dziecku odszkodowanie należało się niezwłocznie po wezwaniu szpitala do zapłaty. Rzecznik zwrócił też uwagę, że zbiórka zorganizowana przez organizację charytatywną nie zwalnia od odpowiedzialności podmiotu, który ma wypłacać odszkodowanie.

Wyrok z uwzględnieniem skargi kasacyjnej

- Wyrokiem z 28 kwietnia 2022 roku (sygn. II CSKP 1301/22) Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił wyrok w zaskarżonej części - pisze Rzecznik Praw Pacjenta. Wyjaśnia, powołując się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, że "zasądzenie odsetek od zadośćuczynienia od daty wyrokowania jest możliwe tylko w jednej sytuacji": kiedy zadośćuczynienie przyznane przez sąd jest wyższe niż zadośćuczynienie odpowiednie na dzień wezwania zobowiązanego do zapłaty przez osobę poszkodowaną.

Wtedy, jak pisze RPP, sąd powinien dokładnie określić wysokość zadośćuczynienia należnego powodowi na dzień wezwania pozwanego do zapłaty oraz stwierdzić, czy wysokość tego zadośćuczynienia "różniłaby się od zadośćuczynienia przyznanego w terminie wydania wyroku". Dodaje, że nie uczyniono tego w niniejszej sprawie. Sąd poparł również to, że zbiórka nie zwalnia od wypłaty odszkodowania. Dodatkowo zaskarżony wyrok nie zawierał dokładnych informacji o wysokości i źródłach środków odpowiadających dochodzonemu roszczeniu o odszkodowanie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum