Absurd Polskiego Ładu. Można łatwo stracić ubezpieczenie zdrowotne

Autor: oprac. KG • Źródło: Money.pl, IB/Rynek Zdrowia25 sierpnia 2021 16:50

Polski Ład to szereg zmian, nie tylko podatkowych, ale również w składce zdrowotnej. Niektóre z nich mogą utrudnić przedsiębiorcom terminowe odprowadzanie składek zdrowotnych do ZUS. Skutki zaniedbania mogą być opłakane

Polski Ład. Ubezpieczenie zdrowotne można łatwo stracić Fot. AdobeStock
  • Przepisy, które ma zawierać Polski Ład, mogą doprowadzić do problemów osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • Możliwe, że dotrzymanie terminów odprowadzania przez przedsiębiorców składek do ZUS będzie utrudnione
  • Problemem mają być terminy odprowadzania składek
  • Niedotrzymanie terminów może w skrajnych przypadkach skutkować wykreśleniem z listy ubezpieczonych

Polski Ład. Problemy z terminem odprowadzania składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, powinni płacić składki zdrowotne do 10 dnia każdego miesiąca. Eksperci uważają jednak, że to za krótki termin, aby wyliczyć prawidłowy dochód. W ich opinii, obliczenie składki zdrowotnej na tej podstawie będzie w praktyce niemożliwe - wyjaśnia money.pl.

Powodem są faktury za ubiegły miesiąc, które można wystawiać jeszcze do 15 dnia następnego miesiąca. Zwłoka jest często skutkiem oczekiwania na akceptację pracy przez kontrahentów.

Czytaj również: Polski Ład to nowe podatki dla lekarzy, pielęgniarek i menedżerów. Ekspert tłumaczy, jakie zmiany

Dotrzymanie terminów będzie nierealne

Ekspert podatkowy Piotr Juszczyk wyjaśnia na łamach money.pl, że jeżeli przedsiębiorca wystawi fakturę po 10. dniu miesiąca, a a dokumenty będzie musiał złożyć przed tą datą, to jego dochód, od którego wyliczana jest podstawa składek zdrowotnych - dotrzymanie terminów będzie nierealne.

Zdaniem specjalisty trzeba się liczyć z korektami i niedopłatami.

Jak podkreśla Juszczyk, nawet jeżeli przedsiębiorca ureguluje należność kilka dni później, to i tak ZUS - zgodnie z obecnymi przepisami - wykreśli go z ubezpieczenia zdrowotnego. To zaś z kolei będzie się wiązało ze złożeniem w ZUS wniosku o ponowne naliczenie składki.

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich w opinii dla money.pl uważa, że nie ma obaw o utratę ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego jednoosobowych firm.

Ekspert powołuje się na nowelizacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która obecnie czeka na podpis prezydenta. Zakłada ona m.in. ciągłość ochrony ubezpieczeniowej nawet wtedy, gdy składka nie zostanie zapłacona w terminie.

Sprawdź: Polski Ład. Rząd rozważa obniżenie składki zdrowotnej. Poprzednia propozycja spotkała się z falą krytyki

Zmiany proponowane w Polskim Ładzie oburzają wiele środowisk

Ryzyko utraty ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego to nie jedyny problem zgłaszany do projektu Polskiego Ładu. Swoje uwagi zgłaszają różne środowiska przedsiębiorców związane z ochroną zdrowia.

W sprawie propozycji Polskiego Ładu wypowiedzieli się m.in. anestezjolodzy. Związek Zawodowy Anestezjologów negatywnie zaopiniował projektu zmian podatkowych proponowanych w Polskim Ładzie. Projekt zakłada, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płaciły składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osiągniętego dochodu. Zdaniem ZZA będzie zmiana będzie skutkowała spadkiem realnych wynagrodzeń anestezjologów i doprowadzi do paraliżu anestezjologii i intensywnej terapii.

 Dr Jerzy Wyszumirski, przewodniczący tego związku zwraca uwagę, że większość anestezjologów pracuje obecnie poprzez umowy cywilno-prawne.

- Kiedy ogłoszone zostały propozycje Polskiego Ładu uznaliśmy, że mogą one zachwiać aktualnie istniejącą strukturą, w ramach której pracują anestezjolodzy. A w świetle złej kondycji ochrony zdrowia w Polsce, takie ruchy są co najmniej lekkomyślne - mówi Rynkowi Zdrowia dr Wyszomirski.

Czytaj też: Polski Ład to paraliż intensywnej terapii. Szef Związku Zawodowego Anestezjologów ostrzega: Koszty poniosą pacjenci

Polski Ład. Anestezjolodzy ostrzegają: sparaliżuje anestezjologię i intensywną terapię

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum