Polska przed Trybunał UE ws. bezpieczeństwa krwi ludzkiej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 grudnia 2015 14:39

Komisja Europejska pozwała w czwartek (10 grudnia) Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie niektórych unijnych przepisów dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej. KE kwestionuje m.in. dopuszczalny wiek dawców krwi.

Polska przed Trybunał UE ws. bezpieczeństwa krwi ludzkiej
Polska przed Trybunał UE ws. bezpieczeństwa krwi ludzkiej. Fot. Archiwum

Zdaniem Komisji Polska nie wypełnia niektórych zobowiązań wynikających z trzech unijnych dyrektyw (2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE), które wprowadzają szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa krwi, w tym zasady dotyczące minimalnego wieku krwiodawcy, warunki przywozu krwi z państw trzecich oraz obowiązków sprawozdawczych placówek służb krwi. Termin ich wdrożenia do prawa krajowego upłynął w 2005 i w 2006 r.

- Tymczasem projekt nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie pozostaje przedmiotem procedur ustawodawczych na szczeblu rządowym - wskazuje Komisja w komunikacie.

Według Brukseli Polska nie wypełniła przepisów UE dotyczących kwalifikowalności dawców. - Polskie przepisy dotyczące dopuszczalności nieletnich zapewniają niższy poziom ochrony niż przepisy unijne (w szczególności dopuszcza się dawców w wieku poniżej 17 lat) - informuje Komisja.

Ocenia, że w odniesieniu do krwi przywożonej z państw trzecich w polskim prawie nie określono wymogów dotyczących badania oraz identyfikowalności równoważnych do tych, które mają zastosowanie do krwi pobranej w UE. Zdaniem KE wymogi co do treści rocznego sprawozdania z działalności placówek służby krwi nie są w pełni odzwierciedlone w polskich przepisach.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum