Policja o pomocy medycznej wobec zatrzymanych: odpowiedzialność spoczywa na lekarzu

Autor: RPO/Rynek Zdrowia • • 14 czerwca 2017 21:06

To na lekarzu prowadzącym badanie medyczne, a następnie sporządzającym odpowiednią dokumentację, spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe ich wykonanie i udokumentowanie - pisze zastępca Komendanta Głównego Policji do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Policja o pomocy medycznej wobec zatrzymanych: odpowiedzialność spoczywa na lekarzu
KGP: Obowiązujące uregulowania dają gwarancje zapewnienia dostępu do badań lekarskich osób zatrzymanych. Fot. Fotolia

Komendant odpowiada w ten sposób na pismo RPO ws. pomocy medycznej w przypadku osób zatrzymanych na komisariacie lub doprowadzanych do izb wytrzeźwień.

Na sposób przeprowadzania badań i ich znaczenie - czy to w przypadku osób zatrzymanych czy przyprowadzonych do izb wytrzeźwień - Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę wielokrotnie. Komendant Główny Policji odpowiadając na pismo RPO z 28 kwietnia pisze, że przepisy mamy dobre.

„W mojej ocenie, zarówno obecnie obowiązujące uregulowania, jak też wypracowana praktyka, dają swoistego rodzaju gwarancje zapewnienia dostępu do badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez lekarza, w tym o specjalizacji właściwej dla jej stanu zdrowia” - pisze w imieniu Komendanta Głównego jego zastępczyni, nadinspektor Helena Michalak.

Nadinspektor przypomina, że jednym z powodów, by badania prowadzić jest także to, by chronić funkcjonariuszy przed zarzutami dotyczącymi niewłaściwego traktowania albo zlekceważenia ewentualnego pogorszenia się stanu zdrowia osoby zatrzymanej lub doprowadzonej.

Nadinspektor Michalak zaznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku obligatoryjnego przeprowadzania badania lekarskiego osób zatrzymanych, będących jednocześnie w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Odmiennie natomiast sytuacja wygląda w przypadku osób doprowadzonych jedynie w celu wytrzeźwienia, gdzie taki obowiązek istnieje.

"Należy jednak mieć na uwadze, że to na lekarzu prowadzącym badanie medyczne, a następnie
sporządzającym odpowiednią dokumentację, spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe ich wykonanie i udokumentowanie" - czytamy w przesłanym piśmie.

Nadinspektor dodaje, że "w tym zakresie lekarze, analogicznie jak przedstawiciele wielu innych zawodów, w sytuacji nienależytego wykonywania obowiązków służbowych podlegają odpowiedzialności zawodowej, a w uzasadnionych przypadkach również i karnej".

Michalak w imieniu KGP odnosi się ponadto do zaproponowanego przez RPO rozwiązania, zgodnie z którym to policjanci mieliby weryfikować (na podstawie rozmów z osobami zatrzymanymi), czy lekarz faktycznie przeprowadził badania oraz wydane w związku z tym zaświadczenia lekarskie.

Konstatuje, że akie rozwiązanie "budzi daleko idące wątpliwości".

Więcej: www.rpo.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum