PAP/Rynek Zdrowia | 22-10-2019 14:18

Podlaskie: dyspozytorka pogotowia i lekarka nocnej opieki z wyrokiem za błąd

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończył się we wtorek (22 października) proces odwoławczy w sprawie dyspozytorki pogotowia i lekarki nocnej opieki medycznej oskarżonych o błąd medyczny. Chodzi o to, że nie podjęły decyzji o wysłaniu karetki do 40-letniego mężczyzny, który - jak się okazało - był w stanie zagrożenia życia. Chory zmarł.

W lutym Sąd Rejonowy w Hajnówce skazał dyspozytorkę na pół roku więzienia w zawieszeniu, orzekł też roczny zakaz zajmowania stanowiska dyspozytora pogotowia w jednostkach służby zdrowia. Fot. PTWP/PW (zdj. ilustracyjne)

Zdarzenie miało miejsce w Hajnówce (Podlaskie) nad ranem 23 grudnia 2012 r. Rodzina mężczyzny, który miał poważne problemy z sercem i inne schorzenia, zgłaszając jego problemy z oddychaniem i gorączkę, skontaktowała się z nocną i świąteczną opieką zdrowotną. Lekarka, która miała wtedy dyżur - jak to opisano w akcie oskarżenia - "zignorowała objawy alarmowe mogące wskazywać na stan bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta"; nie przyjechała, by zbadać chorego i nie przekazała zawiadomienia pogotowiu ratunkowemu.

Również dyspozytorka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku nie zdecydowała się wysłać karetki po telefonie od matki chorego mężczyzny. "Nie pogłębiła wywiadu co do stanu zdrowia pacjenta, a w konsekwencji nie zleciła w stosownym czasie wyjazdu karetki do pacjenta w trybie pilnym, powyższe zaniechanie doprowadziło do zgonu pacjenta" - tak opisała zarzut jej postawiony prokuratura.

W ocenie śledczych, dyspozytorka podjęła błędną - pod względem wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej - decyzję, by nie wysyłać do tego chorego karetki, przez co uniemożliwiła "niezwłoczne wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego" skutkującego - co najmniej - istotnym zmniejszeniem ryzyka pogorszenia stanu zdrowia, a nawet zgonu pacjenta.

W lutym Sąd Rejonowy w Hajnówce skazał dyspozytorkę na pół roku więzienia w zawieszeniu, orzekł też roczny zakaz zajmowania stanowiska dyspozytora pogotowia w jednostkach służby zdrowia. Wobec lekarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej sąd I instancji postępowanie warunkowo umorzył; ma też ona zapłacić 1 tys. zł świadczenia pieniężnego.

Wyrok zaskarżył obrońca lekarki oraz oskarżyciel posiłkowy - brat zmarłego. Obrona wnioskuje o uniewinnienie oskarżonej, ewentualnie o uchylenie orzeczenia i zwrot sprawy do sądu rejonowego. W jej ocenie, sąd błędnie zinterpretował przepisy regulujące obowiązki lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sytuacji zagrożenia życia pacjenta. Uważa też, że nawet gdyby lekarka uznała, iż potrzebny jest pilny wyjazd karetki i zwróciła się z takim żądaniem do pogotowia, to ostatecznie to dyspozytor, autonomicznie, decydowałby o wyjeździe i wcale nie musiałby takiej decyzji podjąć.

Oskarżyciel posiłkowy uważa, że kary są zbyt łagodne, biorąc pod uwagę stopień społecznej szkodliwości czynów zarzuconych oskarżonym i nie spełniają społecznego poczucia sprawiedliwości. Chce też orzeczenia przez sąd obowiązku naprawienia szkody; zapłaty przez obie oskarżone po 10 tys. zł na rzecz brata i matki zmarłego.

Oskarżyciel posiłkowy kwestionuje przyjęcie przez sąd I instancji (na podstawie opinii biegłych), że pacjent był w tak poważnym stanie, iż do zgonu mogłoby dojść również wtedy, gdyby nawet szybko udzielono mu pomocy medycznej. Zwraca przy tym uwagę, że od pierwszej próby wezwania karetki jego brat żył jeszcze przez trzy godziny. I argumentował, że gdyby pogotowie przyjęło wezwanie i po kilku minutach przyjechało, byłyby możliwości wdrożenia skutecznych działań ratujących życie nawet w tak poważnym stanie.

Prokuratura wyrok I instancji uważa za prawidłowy i chce oddalenia obu apelacji. Wyrok w tej sprawie Sąd Okręgowy w Białymstoku ma ogłosić w najbliższy piątek.

PAP - Robert Fiłończuk