Podlaskie: NFZ rozwiązał umowę z NZOZ-em

Autor: KR/Rynek Zdrowia • • 15 listopada 2010 14:45

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w związku z licznymi nieprawidłowościami w realizacji umowy, rozwiązał w trybie natychmiastowym kontrakt z NZOZ Nutrimed Ziemia Podlaska.

Jak informuje Adam Dębski, rzecznik POW NFZ, kontrola przeprowadzona w placówce świadczącej usługi z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego dorosłych i dzieci w warunkach domowych, dotycząca roku 2009 oraz pierwszego półrocza 2010 r. ujawniła, że lecznica niezasadnie wykazała do rozliczenia z Funduszem świadczenia wykonane faktycznie przez innego świadczeniodawcę, który nie posiadał umowy z Podlaskim OW NFZ. Dotyczyło to świadczeń udzielanych na rzecz 49 pacjentów w 2009 r. i 17 pacjentów w pierwszej połowie 2010 r.

Brakowało również możliwości dokładnego określenia jakie i w jakich ilościach preparaty żywieniowe, diety, sprzęt i niezbędne środki opatrunkowe zostały faktycznie dostarczone do pacjenta, a w dokumentacji stwierdzono rozbieżności pomiędzy preparatami ujętymi w dokumentacji medycznej pacjenta, a preparatami dostarczonymi do domu pacjenta.

W 35 przypadkach zakwestionowano kwalifikację do leczenia żywieniowego w warunkach domowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Standardami Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego PTZPiD kwalifikacja pacjenta do leczenia żywieniowego w warunkach domowych odbywa się w szpitalu. W skontrolowanej dokumentacji medycznej pacjentów brak jakiekolwiek informacji aby była ona przeprowadzona.

Kontrola dokumentacji medycznej wykazała, że w pięciu przypadkach świadczeniodawca przedstawił dokumentację, która rzekomo został wystawiona w trakcie pobytu pacjentów w szpitala, czego nie wykazała weryfikacja dokonana przez oddział Funduszu.

W związku z tym świadczeniodawca ma zwrócić do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku ponad 1 mln 193 tys. zł nienależnie opłaconych świadczeń oraz zapłacić ponad 42 tys. zł tytułem kary umownej. POW NFZ skierował też do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zbiegu z art. 270 i 271 § 1 k.k.

Ze świadczeń NZOZ Nutrimed Ziemia Podlaska korzystało ostatnio 51 pacjentów, którzy byli objęci opieką tej placówki w warunkach domowych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum