Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 29-07-2009 09:52

Podatki - możliwe zwolnienie, bo...

Jednostki świadczące usługi medyczne, które osiągają dodatkowo przychody opodatkowane, mogą odliczyć VAT od wydatków związanych z opodatkowaną działalnością.

Zwolnienie usług medycznych z VAT powoduje brak możliwości dokonywania odliczeń VAT z tytułu nabywania przez placówki medyczne towarów i usług – pisze Rzeczpospolita powołując się na Gazetę Prawną. Nie jest to jednak bezwzględna zasada, gdy placówka medyczna wykonuje inne czynności opodatkowane.
W sytuacji gdy jednostki świadczące usługi medyczne osiągają dodatkowo przychody opodatkowane VAT, np. czynsze z najmu lub dzierżawy, wówczas przysługuje im częściowe odliczenie VAT.

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego np. z modernizacją budynku, który w części będzie przeznaczony na działalność medyczną, a w części będzie wynajmowany, jednak tylko w takiej części, w jakiej budynek będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, czyli wynajmowi. W pozostałej części, tj. związanej z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania VAT, czyli świadczeniem usług medycznych, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia.

Podatnik, który świadczy usługi medyczne i dodatkowo prowadzi np. aptekę, będzie miał prawo do odliczenia VAT tylko od wydatków związanych z działalnością apteki.