Po pieniądze za nadwykonania z prawnikiem czy z księgowym?

Autor: Krzysztof Baka, Jarosław Kamiński/Rynek Zdrowia • • 10 lutego 2016 08:07

Sąd Najwyższy uznał w jednym z wyroków*, że świadczeniodawcom, którzy udzielają świadczeń ponad wartość określoną w umowie należy się jedynie zwrot uzasadnionych kosztów. Ten wyrok rodzi obawy o zapoczątkowanie nowej linii orzeczniczej - zwracają uwagę radcowie prawni Krzysztof Baka i Jarosław Kamiński z Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Baka.

Po pieniądze za nadwykonania z prawnikiem czy z księgowym?
Krzysztof Baka. Fot. mat. prasowe

Wyrok Sądu Najwyższego to swoiste votum separatum w bogatym katalogu orzeczeń, których przedmiotem jest zagadnienie podstaw finansowania tzw. świadczeń ponadlimitowych, czyli udzielonych pacjentom w sytuacji, gdy została przekroczona maksymalna wartość zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy, określona w umowie z właściwym oddziałem wojewódzkim Funduszu.

Sąd Najwyższy stwierdził, że „podmiotowi leczniczemu, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za wykonanie ponadlimitowych świadczeń w stanie nagłym w wysokości uzasadnionych kosztów ich udzielenia”.

Czy to nowa linia orzecznicza?
Wyrok ten pozornie może wydawać się słuszny, co rodzi obawę o możliwość zapoczątkowania nowej linii orzeczniczej. Inaczej niż we wcześniejszych judykatach Sąd Najwyższy uznał, że świadczeniodawcom, którzy udzielają świadczeń ponad wartość określoną w umowie należy się (po spełnieniu określonych przesłanek) jedynie zwrot uzasadnionych kosztów, a nie wynagrodzenie za świadczenie w wysokości wynikającej z zawartej umowy z NFZ. (...)**

Wyrok ten stanowi novum w orzecznictwie dotyczącym odpłatności za świadczenia udzielone pacjentom po wykorzystaniu przez świadczeniodawcę środków finansowych określonych w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. (...)

Orzeczenie zostało wydane na tle stanu faktycznego, w którym powódka podmiot leczniczy, po wyczerpaniu limitu wynikającego z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielał nowo przyjętym pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgii naczyń. Powódka dochodziła świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego wyłonił się problem odpowiedzialności finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia udzielone pacjentom
w ramach tzw. świadczeń nadlimitowych.

Zdaniem Sądu Najwyższego „Ustawodawca dokonał zrównania pozycji prawnej podmiotów obciążonych jednakowym ustawowym obowiązkiem udzielenia świadczeń w stanach nagłych w zakresie finansowania tych świadczeń ze środków publicznych, przy czym zrównanie to dotyczy jedynie sytuacji, w której podmiot, który zawarł umowę, wykonuje świadczenia w niej nieokreślone”.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum