Platforma pierwszego kontaktu i centra pomocy doraźnej. Placówka zrezygnowała z pilotażu

Autor: oprac. KM • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji/Rynek Zdrowia06 października 2022 13:30

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej jest na etapie uzgodnień.

Platforma pierwszego kontaktu i centra pomocy doraźnej. Placówka zrezygnowała z pilotażu
Przepisy rozporządzenia miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Fot. Adobestock
  • Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej od 6 października jest na etapie uzgodnień międzyresortowych
  • Ministerstwo Zdrowia prosi o zgłoszenie uwag do przedmiotowego projektu w terminie 2 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres: dep-di@mz.gov.pl 
  • - Skrócenie terminu uzgodnień wynika z konieczności pilnego zapewnienia sprawnej realizacji programu pilotażowego oraz dostosowania jego zapisów do zmian w zakresie ilości realizatorów programu pilotażowego — podkreślono

Rezygnacja z udziału w pilotażu powodem projektu?

Jak czytamy w dokumentach udostępnionych za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji, projekt zmiany rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez
platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej aktualizuje wykaz realizatorów programu pilotażowego w związku z. rezygnacją jednego z nich z udziału w programie pilotażowym

Projekt zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenia w związku z rezygnacją Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu z realizacji programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej.

Szybkie wdrożenie rozporządzenia pozwoli na sprawną realizację projektu

Jak dodają autorzy, projekt zmiany rozporządzenia nie wymaga zastosowania przepisów przejściowych, ponieważ rezygnacja z realizacji programu pilotażowego przez Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu nastąpiła przed zawarciem przez ten podmiot
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego.

Zaproponowano, by przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. - Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest konieczne ze względu na jak najszybsze zapewnienie sprawnej realizacji programu pilotażowego — podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum