AK/Rynek Zdrowia | 30-09-2010 13:31

Piszą listy, bo chcą otwartych granic dla leczenia

Środowiska lekarskie i pacjenckie namawiają europosłów do poparcia projektu dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Pod dokumentem, przekazanym portalowi rynekzdrowia.pl, zachęcającym europosłów do głosowania za projektem dyrektywy podpisali się Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Krzysztof Bukiel – przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Andrzej Sadowski – wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, ks. Arkadiusz Nowak – prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Andrzej Sokołowski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych oraz Stanisław Maćkowiak – Prezes Federacji Pacjentów Polskich

Przypomnijmy, że  13 września Rada Unii Europejskiej przyjęła w pierwszym czytaniu stanowisko w sprawie projektu dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Stanowisko Rady zostało skierowane na drugie czytanie do Parlamentu Europejskiego. Nasz rząd był już wcześniej przeciwny takim rozwiązaniom, ponieważ mogłyby zwiększyć koszty opieki zdrowotnej w Polsce.

„Cel dyrektywy, którym jest zapewnienie czytelnych ram transgranicznej opieki zdrowotnej w UE oraz usunięcie przeszkód w świadczeniu transgranicznej opieki zdrowotnej, w szczególności związanych z prawem do zwrotu kosztów takiej opieki, znajduje szeroką aprobatę wśród organizacji reprezentujących pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia” – czytamy w liście.

Zdaniem sygnatariuszy listu, przyjęcie powyższej dyrektywy umożliwi pacjentom korzystanie ze świadczeń ochrony zdrowia we wszystkich państwach członkowskich w sposób szerszy niż w obecnym stanie prawnym oraz wzmocni współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ochrony zdrowia. „Dlatego też zależy nam na tym, aby dalsze prace legislacyjne były prowadzone w sposób, który zapewni ostateczne przyjęcie dyrektywy” – napisali.

Zwracają się szczególnie o poparcie poprawek, które złagodzą ograniczenia wprowadzone do projektu dyrektywy przez Radę.         

„W szczególności dotyczy to postanowień umożliwiających państwom członkowskim ograniczanie stosowania zasad zwracania kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej na podstawie „nadrzędnych względów interesu publicznego”. Tego rodzaju uprawnienia dla państw członkowskich mogą w poważnym stopniu wpłynąć na ograniczanie praktycznych skutków dyrektywy oraz, biorąc pod uwagę niejednoznaczność pojęć, prowadzić do długotrwałych sporów administracyjnych i sądowych, skutecznie zniechęcając pacjentów do korzystania ze świadczeń trans granicznych” – uważają organizacje.

Zdaniem autorów listu w niedługim czasie po wejściu w życie omawianych przepisów, nasz rząd może podjąć próbę wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do polskich ubezpieczonych.

„Tymczasem naszym zdaniem ułatwiony przepływ pacjentów pomiędzy państwami członkowskimi przyniesie korzyści także polskiemu systemowi ochrony zdrowia oraz pracującym w nim osobom. Jednocześnie, biorąc pod uwagę szczegółowe regulacje zawarte w projekcie (m.in. ograniczenie refundacji poniesionych kosztów do wysokości stawek za dane leczenie w kraju, w którym pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne), wejście w życie dyrektywy nie będzie stanowić zagrożenia dla sytuacji finansowej polskiego systemu opieki zdrowotnej” – podsumowują organizacje.