MS/Rynek Zdrowia | 10-01-2017 13:50

Pierwszy na świecie Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów

Cztery polskie organizacje zrzeszające producentów suplementów diety: KRSiO, Polfarmed, PASMI oraz Suplementy Polska opracowały wspólnie Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety. Ta samoregulacja - w ocenie branży - ma zapewnić konsumentom rzetelną i jasne informacje dotyczące tej kategorii produktów spożywczych.

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety to pierwsze takie rozwiązanie dotyczące suplementów diety na świecie. Fot. Archiwum

To pierwsze takie rozwiązanie dotyczące suplementów diety na świecie.

Jak wyjaśniła podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w Warszawie we wtorek (10 stycznia) dr Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk, prezes KRSiO (Krajowej Rady Suplementów i Odżywek), kodeks został zainicjowany i opracowany przez cztery organizacje, które zrzeszają ponad 80 proc. reklamodawców suplementów diety.

- Autoregulacja wprowadza standardy uszczegóławiające obecnie funkcjonujące przepisy prawa i niejednokrotnie wykraczają poza nie. Obejmuje ona wszelkie formy reklamy w tym: telewizyjną internetową, radiową i prasową. Kodeks ma też za zadanie wypracowanie tzw. dobrego obyczaju. Do przestrzegania jego zasad powołany został sąd dyscyplinarny - wyjaśniła Suchoszek-Łukaniuk.

Eksperci podkreślali również, że kodeks wprowadza m.in. ustanowienie obowiązku umieszczania nazwy kategorii ''suplement diety'' w reklamie w prawym dolnym rogu, co ma ułatwić konsumentowi identyfikację produktu.

Jasno podkreśla zakaz wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji zawodów medycznych, jak np. lekarzy, pielęgniarek czy to rzeczywistych osób, czy też fikcyjnych.

Kodeks zakazuje też odnoszenia się w reklamie do chorób, co mogłoby sugerować właściwości lecznicze produktu. Ustala określone zasady powoływania się na badania naukowe oraz rekomendacje tak, aby konsument mógł zapoznać się z jaką rekomendacją ma do czynienia. Wprowadza ograniczenia dotyczące reklam kierowanych do dzieci.