Pielęgniarki spoza UE ze zgodą na wykonywanie zawodu. Kontrowersje w środowisku

Autor: IB • Źródło: Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Rynek Zdrowia14 grudnia 2021 20:43

Pielęgniarka spoza Unii Europejskiej ze zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce - kto faktycznie wydaje zgodę? Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wyjaśnia, że rola izby została znacznie ograniczona, natomiast "prawo do odmowy jest iluzoryczne".

Pielęgniarki spoza UE ze zgodą na wykonywanie zawodu. Kontrowersje w środowisku
Pielęgniarki spoza UE ze zgodą na wykonywanie zawodu. "Prawo do odmowy jest iluzoryczne" Fot. AdobeStock
  • Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wyjaśnia wątpliwości dotyczące wydawania zgody na wykonywanie zawodu dla pielęgniarek spoza Unii Europejskiej
  • Wskazuje, że art. 35a wprowadzony do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej w okresie stanu epidemicznego w sposób skrajny ograniczył rolę okręgowej rady pielęgniarek i położnych w procesie przyznawania prawa wykonywania zawodu
  • W okresie stanu epidemicznego to Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, udziela zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej osobom, które uzyskały kwalifikacje poza UE
  • Rola okręgowej rady pielęgniarek i położnych ogranicza się do zatwierdzenia decyzji już podjętej. Rada ma prawo do odmowy, ale należy je ocenić jako iluzoryczne
  • Jednocześnie warunki konieczne do uzyskania zgody Ministra Zdrowia w sprawie wykonywania zawodu zostały zniwelowane niemal do minimum

Jak wskazuje w piśmie Anna Dudzińska, przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, do Izby wpływa wiele pytań o faktyczne i prawne podstawy podejmowania przez nią uchwał w zakresie przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej osobom, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i którym Minister Zdrowia udzielił zgody na wykonywania zawodu.

Czytaj też: Niepewny los pielęgniarek bez specjalizacji. Współczynniki z tabeli płac do zmiany

Pielęgniarki i położne wrócą do szkół policealnych?

Zgoda na wykonywanie zawodu pielęgniarki. "Decyzja administracyjna ministra zdrowia"

W związku z tym samorząd pielęgniarski wyjaśnia, że art. 35a wprowadzony do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 479) w okresie stanu epidemicznego w sposób skrajny ograniczył rolę okręgowej rady pielęgniarek i położnych w procesie przyznawania prawa wykonywania zawodu.

W okresie stanu epidemicznego to Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, udziela zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej (art. 35a ust. 17). To również Minister Zdrowia w wydanej decyzji wskazuje czy dana osoba może wykonywać zawód samodzielnie czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej - przypomina samorząd pielęgniarek i położnych.

Czytaj też: Pielęgniarki bez dodatkowych pieniędzy i kuriozalna odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Warunki konieczne do uzyskania zgody

Jednocześnie warunki konieczne do uzyskania zgody Ministra Zdrowia w sprawie wykonywania zawodu zostały zniwelowane niemal do minimum. Zainteresowany powinien:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • jego stan zdrowia powinien pozwalać na wykonywanie zawodu,
  • powinien się wykazywać nienaganną postawą etyczną,
  • posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej (art. 35a ust. 14, ust. 15 w zw. z ust. 1 pkt 3-5 i 7).

Udział okręgowej rady pielęgniarek i położnych w powyższej procedurze został sprowadzony do następczego względem decyzji Ministra Zdrowia przyznania adresatowi tejże decyzji. Okręgowa rada nie ma przy tym uprawnień do badania dokumentów, na podstawie których została wydana decyzja przez Ministra Zdrowia. W istocie rola okręgowej rady pielęgniarek i położnych ogranicza się do zatwierdzenia decyzji już podjętej (art. 35a ust. 18).

"Prawo do odmowy jest iluzoryczne"

Przyznane okręgowej radzie prawo do odmowy przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wiąże się w tym postępowaniu właściwie jedynie ze zdarzeniami, które mogą mieć miejsce w czasie pomiędzy wydaniem decyzji administracyjnej a podjęciem uchwały przez okręgową radę, względnie ustaleniem okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji przez ministra właściwego do spraw zdrowia ale mu nieznanych, które miałyby istotny wpływ na wydanie przez niego decyzji.

Mając na uwadze powyższe oraz pamiętając, że uchwała okręgowej rady winna być podjęta w terminie 7 dni od dnia przekazania jej decyzji Ministra Zdrowia o udzieleniu zgody na wykonywanie zawodu, uprawnienie do odmowy należy ocenić jako iluzoryczne - ocenia Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Czytaj też: Pielęgniarki i położne wrócą do szkół policealnych?

"Rada działa na podstawie przepisów ustawy"

Odpowiadając na krytyczne uwagi wobec uchwał o przyznaniu warunkowego prawa wykonywania zawodu podejmowanych w trybie art. 35a ww. ustawy podkreślenia wymaga, że okręgowa rada jako organ samorządu pielęgniarek i położnych, który działa na podstawie przepisów ustawy, niezależnie od tego, jak abstrakcyjne przepisy prawa przedstawia ustawodawca i jak dalece nie zgadza się z nimi okręgowa rada pielęgniarek i położnych, nie może odmawiać wydania uchwały zgodniej z przepisami prawa, w celu wyrażenia niezadowolenia z działań ustawodawcy - przypomina Izba.

Tym samym, wobec narzuconego okręgowej radzie trybu podejmowania uchwał dotyczących warunkowego prawa wykonywania zawodu osobom, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i którym Minister Zdrowia udzielił zgody na wykonywania zawodu oraz ograniczenie zakresu uprawnień okręgowej rady w tym postępowaniu, prosimy o zrozumienie dla koniecznych działań podejmowanych przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na podstawie art. 35a ww. ustawy - podkreśla.

Czytaj też: Lekarze spoza UE: w Polsce mamy nowe przepisy, duże zainteresowanie i mizerne efekty

Czytaj też: Pielęgniarki z nowymi uprawnieniami. Duża zmiana w przepisach

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum