Pielęgniarki i położne będą dokształcać się krócej

Autor: Gazeta Prawna, MZ/Rynek Zdrowia • • 28 grudnia 2009 14:15

Komisja Europejska skróciła kształcenie uzupełniające dla absolwentów liceów medycznych kształcących pielęgniarki i położne.

Pielęgniarki i położne będą dokształcać się krócej

Dotychczasowa opinia ekspertów unijnych na temat polskiego systemu kształcenia wskazywała na to, że polskie pielęgniarki i położne nie spełniają standardów kształcenia europejskiego, gdyż liczba godzin kształcenia zawodowego była zbyt mała. Dlatego – zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – od 2004 roku kwestię kształcenia uzupełniającego pielęgniarek i położnych regulowało rozporządzenie ministra zdrowia, nakładające na licealistki największą liczbę godzin, tj. 1633 i 3000, w zależności od czasu, kiedy rozpoczęte zostało kształcenie.

Wymogi zawarte w rozporządzeniu spotkały się z krytyką ze strony środowiska pielęgniarek i położnych. Po zmianie decyzji KE, skrócone studia będą trwały nie mniej niż 1150 godzin kształcenia realizowanych w czasie dwóch semestrów. Po ukończeniu studiów pomostowych pielęgniarka lub położna uzyskuje kwalifikacje potwierdzone dyplomem licencjata pielęgniarstwa (położnictwa), które są automatycznie uznawane w krajach UE. Może kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Pielęgniarki będą mogły kształcić się za unijne środki, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowana kwota do 2015 roku to ponad 179,6 mln złotych. Będzie mogło z niego skorzystać co najmniej 24 tys. pielęgniarek i położnych.

W latach 2004–2007 studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo ukończyło około 13 tys. osób. Obecnie dzięki unijnemu wsparciu studiuje już około 8,5 tys. osób.

– Ze wstępnych analiz wynika, że dzięki skróceniu czasu trwania studiów pomostowych z dofinansowaniem skorzysta większa grupa pielęgniarek i położnych niż zakładana na etapie projektowania. Może to być nawet 6 tys. osób – oceniła Beata Cholewka, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum