Pielęgniarki bez odpowiedzialności zawodowej za brak szczepień na COVID-19

Autor: oprac. KM • Źródło: NIPiP, Rynek Zdrowia12 lutego 2022 18:02

Pielęgniarki i położne bez odpowiedzialności  zawodowej za brak szczepień przeciw COVID-19. Tak wynika ze stanowiska naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych Grażyny Rogali-Pawelczyk.

Pielęgniarki bez odpowiedzialności zawodowej za brak szczepień na COVID-19
Pielęgniarki i położne bez kar od rzecznika odpowiedzialności zawodowej za brak szczepienia na COVID-19 Fot. PTWP
  • Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej 7 lutego wydał stanowisko w sprawie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w przypadku niedopełnienia obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19
  • Zgodnie z dokumentem pielęgniarki i położne nie poniosą konsekwencji ze strony rzecznika odpowiedzialności zawodowej
  • Ze stanowiska dr Grażyny Rogali-Pawelczyk wynika, że kara stałaby w opozycji do założeń ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Szczepienia na COVID-19 a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych

Przypomnijmy: zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia będącym aktem wykonawczym do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na zawody medyczne - w tym pielęgniarki i położne - został nałożony obowiązek zaszczepienia się przeciw COVID-19. 

Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej w swoim stanowisku podkreśla, że na pielęgniarkach i położnych spoczywa odpowiedzialność zawodowa, która "występuje wyłącznie w odniesieniu do osób wykonujących szczególnie doniosłe z punktu widzenia społecznego profesje". W związku z tym, jak podkreśla rzecznik, takie osoby muszą spełniać określone warunki, w tym muszą mieć odpowiednie kwalifikacje etyczne i moralne.

Odpowiedzialność zawodowa ponadto przewiduje pojęcie przewinienia zawodowego definiowanego jako "naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu", które jednak nie zostało zdefiniowane na gruncie ustaw o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz o działalności leczniczej. Do naruszenia przepisów, jak można wnioskować ze stanowiska rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w przypadku pielęgniarek i położnych może dojść w wielu aspektach w przebiegu świadczonej pracy bez względu na formę prawną tych czynności.

Nie można nałożyć dwóch różnych kar za ten sam czyn?

Rzecznik zauważa jednak, że "przepisy ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, w art. 37 zd. pierwsze wskazują obszary, w których jeden czyn może być zarówno źródłem odpowiedzialności zawodowej oraz odpowiedzialności ponoszonej z innego tytułu, której źródłem może być wyłącznie postępowanie karne, postępowania w sprawie o wykroczenie lub postępowania dyscyplinarne".

Podkreśla, że niezastosowanie się do regulacji związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie jest przestępstwem, wykroczeniem ani deliktem dyscyplinarnym i nałożenie za ten czyn na pielęgniarkę lub położną kary pieniężnej lub zwolnienie z pracy jest "w opozycji do regulacji zawartych w art. 37 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych".

"Jeden i ten sam czyn, polegający na naruszeniu obowiązku poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 i związanej z tym odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie może być zarazem źródłem odpowiedzialności zawodowej ponoszonej przez pielęgniarki i położne na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych" - podsumowuje rzecznik odpowiedzialności zawodowej.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum