PAP/Rynek Zdrowia | 25-10-2017 19:55

PiS: ustawa o POZ wzmocni tę część systemu

Projektowana ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) wzmocni tę część systemu i stworzy warunki do zwiększenia efektywności tej opieki - oceniła w środę (25 października w Sejmie) posłanka PiS Joanna Kopcińska. Wskazała, że nowe rozwiązania poprawią jakość udzielanych świadczeń.

Fot. archiwum

Posłanka podkreślała, że POZ powinien być fundamentem systemu opieki zdrowotnej. - Brakuje jednak właściwych regulacji, dlatego konieczne jest zredefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia - powiedziała.

- Projektowana ustawa wzmocni tę część systemu i stworzy warunki do zwiększenia efektywności POZ - oceniła. Przekonywała, że dzięki nowym rozwiązaniom poprawi się satysfakcja pacjentów oraz bezpieczeństwo i jakość świadczeń.

- W szczególności istotna jest poprawa koordynacji opieki nad pacjentem, zatem kluczowym celem reformy jest powołanie zespołów POZ, które obejmą opieką każdego pacjenta - powiedziała Kopcińska.

Zgodnie z projektem, koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ będzie też współpracować z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Kopcińska wskazała, że z planu finansowego NFZ wynika, że w 2017 r. na POZ zaplanowano 9,9 mld zł (13,5 proc. planowanych nakładów na świadczenia).

- Zakładamy coroczny wzrost wydatków na funkcjonowanie tej części ochrony zdrowia. Nowy system finansowania ma być systemem motywacyjnym, uwzględniającym m.in. skuteczność leczenia, który zagwarantuje optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne - powiedziała posłanka.

Zaznaczyła, że założenia reformy będą wprowadzane stopniowo, "gdy wszyscy uczestnicy systemu odpowiednio się do tego przygotują". - Na początek od 2018 r. uruchomimy program pilotażowy. Od 2020 r. ruszy opieka koordynowana i nowy system finansowania, a 2025 r. medycyna rodzinna stanie się filarem POZ - powiedziała

Olga Zakolska - PAP