Pacjenta można wypisać ze szpitala za złe zachowanie, ale...

Autor: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 22 kwietnia 2009 07:02

Podstawą wypisania pacjenta ze szpitala może być rażące naruszanie regulaminu porządkowego. Nie chodzi jednak o jednorazowy wybryk, ale o permanentnie złe zachowanie - podaje Gazeta Prawna.

Zdarza się, że pacjent zachowuje się w szpitalu w sposób bardzo odbiegający od przyjętych standardów. Stanowi to dyskomfort nie tylko dla pracowników placówki, lecz także może powodować zagrożenie dla innych chorych. W takiej sytuacji kierownik szpitala powinien podjąć zdecydowane działania.

Zgodnie z przepisami nie może jednak wypisać niesfornego pacjenta, jeśli zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób. Nie można np. wypisać chorego zakaźnie. O tym czy wypisanie pacjenta jest bezpieczne decyduje lekarz - wyjaśnia Gazeta Prawna.

Konkretne, niewłaściwe zachowanie pacjenta musi być zabronione przez przepisy regulaminu porządkowego szpitala. Dlatego przepisy te, żeby mogły stanowić podstawę wypisania, muszą być precyzyjne. Dotyczy to szczególnie części określającej prawa i obowiązki pacjenta. Jeżeli taki regulamin porządkowy nie został wprowadzony albo nie określa obowiązków pacjenta, to swoim zachowaniem nie może on go formalnie naruszyć. Nie ma zatem możliwości do wypisania go ze szpitala na tej podstawie.

Jak przypomina GP wypisanie kłopotliwego pacjenta ze szpitala nie jest możliwe, gdy zabrania tego szczególny przepis prawa, np. w sytuacji, gdy hospitalizacja pacjenta ma charakter przymusowy. Nawet jednak w takiej sytuacji szpital nie jest bezradny. Gdy pacjent dopuści się czynu będącego przestępstwem lub wykroczeniem, kierownik ZOZ może, stosownie do okoliczności, powiadomić prokuraturę, policję albo straż miejską.

Jeżeli natomiast narusza dobra osobiste pracowników szpitala albo innych pacjentów można także pozwać go do sądu, żądając zadośćuczynienia. Gdyby uszkodził mienie szpitala, należy żądać naprawienia powstałych szkód.

Okoliczności wypisania pacjenta powinny być opisane w dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum