Pacjent ubezpieczony też musi czasem zapłacić

Autor: Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 29 października 2009 09:11

Choć wszyscy ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, nie oznacza to, że nie ma sytuacji, w których trzeba jednak sięgnąć do własnego portfela.

Pobieranie opłat od pacjentów przez ZOZ-y działające na bazie kontraktu z Funduszem regulują przepisy ustawy o ZOZ-ach. I tak np. art. 61 ustawy zdrowotnej mówi, że ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone świadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem stanu nagłego, opłaca pacjent - przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Art. 33 ust. 4 ustawy o ZOZ-ach mówi z kolei, że publiczna placówka pobiera opłatę za świadczenia zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby.

Za pobieranie opłat od pacjentów za świadczenia, które powinny być udzielone bezpłatnie, placówki ochrony zdrowia mogą być karane. Ustawa zdrowotna daje Funduszowi prawo do nałożenia kary grzywny na lecznicę, jeżeli pobiera ona nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z NFZ. Kara  może wynieść nawet 2 proc. od wartości umowy podpisanej z płatnikiem.

Kierownik publicznego ZOZ-u, który wprowadził nienależne opłaty, może również podlegać odpowiedzialności pracowniczej wobec organu założycielskiego placówki.

Transport sanitarny nie zawsze jest bezpłatny dla pacjenta. Usługa ta przysługuje ubezpieczonemu w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub w sytuacjach wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. Dotyczy to również dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

Gdy poziom niesprawności ruchowej pacjenta jest mniejszy, musi on zapłacić w całości lub częściowo za transport sanitarny. Zasadnicze znaczenie ma tu ocena stanu zdrowia pacjenta dokonana przez lekarza.

Po własne pieniądze należy też sięgnąć w przypadku wydania swojej dokumentacji medycznej. Koszty jej udostępniania przez zakład opieki zdrowotnej określa ustawa o prawach pacjenta. Np. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może być wyższa niż 6,33 zł (0,002 proc. liczonego od przeciętnego wynagrodzenia).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum