Pacjent może żądać zwołania konsylium lekarskiego

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta13 września 2022 09:20

Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka lub położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki lub położnej - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta. Do Sejmu właśnie trafiło sprawozdanie RPP z przestrzegania praw pacjenta w 2021 roku. Wśród stwierdzanych nieprawidłowości jest m.in. naruszanie prawa do świadczeń.

Pacjent może żądać zwołania konsylium lekarskiego
Pacjent może żądać zwołania konsylium lekarskiego Fot. AdobeStock
 • Do Sejmu trafiło Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta z przestrzegania praw pacjenta w 2021 roku
 • W podsumowaniu biuro RPP przedstawiło m.in. dane dotyczące naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych dotyczyły
 • Stwierdzenia naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zostały wydane w 2021 roku w 83 proc. (1005) spraw, nieco ponad 15% (186) postepowań zostało umorzonych.
 • - Naruszenie prawa do świadczeń zdrowotnych, we wszystkich zakończonych w 2021 r. postępowaniach, stwierdzono 1 017 razy - wylicza RPP
 • Wśród praw pacjenta do świadczeń jest m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej czy prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń
 • Ponadto pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka lub położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki lub położnej

1017 razy naruszono prawa pacjenta do świadczeń. RPP podsumował rok

14 września na sejmowej Komisji Zdrowia omawiane będzie Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta z przestrzegania praw pacjenta w 2021 roku. W podsumowaniu Biuro RPP przedstawiło m.in. dane dotyczące naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych dotyczyły. 

- W 2021 r. Rzecznik zakończył 1 209 postępowań wyjaśniających w sprawach indywidualnych dotyczących prawa do świadczeń zdrowotnych oraz ponownie rozpatrzył 36 spraw - wyliczano w sprawozdaniu.

RPP przypomina, że prawo do świadczeń zdrowotnych jest podstawowym prawem pacjenta.

- Prawo to jest konkretyzacją konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia jest zapewnienie obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podkreśla.

Czym jest prawo do świadczeń?

 • prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Prawo to stanowi dla pacjenta w leczeniu, diagnostyce oraz profilaktyce ze świadczeń zdrowotnych, które są nieprzestarzałe i zgodne ze współczesną wiedzą medyczną. Co istotne, ze wskazanego przepisu nie wynika wprost uprawnienie do uzyskania konkretnego świadczenia zdrowotnego finansowanego lub współfinansowanego ze środków publicznych.
 • Na prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych składa się również zapewnienie przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych. Przepis ten wskazuje, że nie każde świadczenie zdrowotne musi zostać udzielone pacjentowi na jego żądanie i natychmiast. W sytuacji ograniczonych zasobów finansowych czy kadrowych, pacjent ma prawo jedynie do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Istotny jest fakt, że decyzja o tym, iż stan pacjenta kwalifikuje go do uzyskania świadczenia poza kolejnością, nie zależy od subiektywnych odczuć pacjenta, ale od obiektywnych, medycznych przesłanek.
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych przewiduje również, że pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka lub położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki lub położnej. W takim przypadku żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna je za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować sytuację w dokumentacji medycznej pacjenta. Takie same zasady stosuje się także do pielęgniarki czy położnej w sytuacji zasięgania opinii innej pielęgniarki czy położnej.
 • W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, pacjent ma również prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych wskazuje również, że osoby wykonujące zawód medyczny (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny etc.) mają obowiązek udzielać pacjentowi świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Prawo pacjenta do świadczeń naruszono 1017 razy. W tych sytuacjach najczęściej

Jak czytamy w sprawozdaniu RPO, stwierdzenia naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zostały wydane w 2021 roku w 83 proc. (1005) spraw, nieco ponad 15% (186) postepowań zostało umorzonych.

- Naruszenie prawa do świadczeń zdrowotnych, we wszystkich zakończonych w 2021 r. postępowaniach, stwierdzono 1 017 razy - wylicza RPP.

Stwierdzenia naruszenia prawa do świadczeń zdrowotnych dotyczyły:

 • w 956 przypadkach naruszenia prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej przez personel medyczny. Stanowiło to 86% wszystkich stwierdzonych naruszeń wskazanego prawa w 2021 r.
 • 78 naruszenia prawa pacjenta do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych – co stanowi niecałe 7% wszystkich stwierdzonych naruszeń prawa do świadczeń
 • 46 naruszeń prawa pacjenta do natychmiastowego udzielania świadczeń ze względu na zagrożenie zdrowia i życia lub w przypadku porodu (4% wszystkich stwierdzonych naruszeń wskazanego prawa).
 • 36 naruszeń zostało stwierdzonych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • W 2 przypadkach stwierdzono naruszenie prawa pacjenta do żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka zasięgnęła opinii
  innej pielęgniarki (położnej).

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum