PPOZ: lekarz POZ nie zastąpi orzecznika KRUS

Autor: PPOZ/Rynek Zdrowia • • 18 sierpnia 2020 14:23

To nie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien oceniać stan zdrowia pacjenta ubiegającego się o świadczenia w KRUS-ie na podstawie skali Barthel - wskazuje PPOZ.

PPOZ: lekarz POZ nie zastąpi orzecznika KRUS
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022


Lekarz POZ może jedynie ogólnie wskazać powód, dla którego pacjent nie może stawić się na badaniu w siedzibie KRUS, natomiast szczegółowe badanie powinno być przeprowadzone przez lekarza rzeczoznawcę KRUS-u w miejscu pobytu danej osoby - informuje Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Z oficjalnego pisma przesłanego przez Naczelnego Lekarza Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Leszka Majchrowskiego, wynika, iż pacjent ubiegający się w KRUS-ie o prawo do świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a ze względu na swój stan zdrowia nie mogący osobiście stawić się na badanie w jednostce KRUS, powinien przedstawić wypełniony przez lekarza poz druk N-14 ze szczegółowym uzasadnieniem wszelkich przeciwwskazań zdrowotnych.

KRUS zaleca dołączenie tabeli według skali Barthel, na podstawie której można wnikliwie ocenić stan upośledzenia sprawności organizmu (rozpoznanie, choroby współistniejące, opis przebiegu choroby, leczenie, wyniki badań, konsultacje, ocena dotychczasowego leczenia oraz zdolność do stawiennictwa się w KRUS-ie). Na tej podstawie lekarz orzecznik KRUS ma wydać orzeczenie „poprawne pod względem merytorycznym”.

Zdaniem PPOZ takie stanowisko KRUS obarcza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej odpowiedzialnością za przyznanie bądź nieprzyznanie świadczenia.

- Niezdolność do samoegzystencji przy ocenie według skali Barthel występuje wtedy, gdy suma przydzielonych punktów wynosi mniej niż 20. Trzeba pamiętać, iż skala Barthel służy do oceny sprawności ruchowej w celu umieszczenia lub nie chorego w placówce opieki długoterminowej, a nie w celu przyznania świadczenia uzupełniającego - podkreślają lekarze PPOZ.

Zwracają uwagę na § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który mówi że: „Jeżeli stan zdrowia osoby, stwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwia stawienie się na badanie, a skompletowana dokumentacja nie daje podstaw do rozpatrzenia sprawy (w trybie zaocznym), badanie powinno być przeprowadzone przez lekarza rzeczoznawcę Kasy w miejscu zamieszkania lub innym miejscu stałego lub okresowego pobytu osoby".

- Innymi słowy, jeśli KRUS uzna, że ocena według skali Barthel jest konieczna, a lekarz POZ jedynie ogólnie wskazał powód, dla którego pacjent nie może stawić się na badaniu w siedzibie KRUS, to KRUS nie powinien odsyłać pacjenta do lekarza POZ, ale samemu przeprowadzić badanie w miejscu pobytu pacjenta - dodaje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum