PPOZ domaga się wydawania dokumentacji dla pacjenta tylko jako kopii

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 29 kwietnia 2016 18:58

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia uważa, że przepisy dot. udostępniania dokumentacji medycznej są różnie interpretowane i skutkują nakładaniem na placówki medyczne wysokich kar. PPOZ dostarczyło w piątek (29 kwietnia) do premier Beaty Szydło pismo z prośbą o zmianę tych regulacji.

PPOZ zwraca uwagę, że po wydaniu pacjentowi oryginału dokumentacji placówka nie ma możliwości udostępnienia jej później organom i podmiotom uprawnionym. Fot. PTWP

PPOZ zwróciło się do premier o podjęcie pilnych prac legislacyjnych zmierzających do jednoznacznego uregulowania w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakresu obowiązków placówek ochrony zdrowia w odniesieniu do przechowywania oryginałów dokumentacji medycznej.

"Niepewność w zakresie właściwego rozumienia obowiązującego prawa oraz horrendalnie wysokie kary, jakie wymierzane są świadczeniodawcom, którzy zmuszeni są do jego samodzielnej interpretacji, godzą bowiem w zaufanie świadczeniodawców do całego systemu opieki zdrowotnej i praworządności naszego państwa" - ocenia PPOZ.

Zgodnie z prawem placówka medyczna udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Do dostępu do dokumentacji upoważnione są także niektóre podmioty i organy (np. sądy).

Wśród sposobów dostępu do dokumentacji medycznej wskazuje się, obok możliwości wglądu do niej lub uzyskania jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków, także m.in. "wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji".

PPOZ wskazuje, że taki zapis jest różnie interpretowany. Zdaniem części sądów użycie słów "organ lub podmiot" nie jest przypadkowe i oznacza, że dostępu do oryginału nie może uzyskać pacjent. Z kolei inne sądy uznają, że ma on takie prawo.

Skutkiem tych drugich orzeczeń - ocenia PPOZ - jest utrzymanie w mocy decyzji Rzecznika Praw Pacjenta nakładających na świadczeniodawców wysokich sankcji, tak jak to miało miejsce w przypadku niedawnego wyroku dotyczącego jednej z wielkopolskich praktyk, na którą nałożono karę w wysokości 50 tys. zł.

"Nakładanie kar na świadczeniodawców nieświadomych prawidłowej interpretacji przepisów PPOZ uznaje za wysoce niemoralne - i to szczególnie w sytuacji, w której same sądy nie są pewne prawidłowej wykładni tych uregulowań" - ocenia prezes PPOZ Bożena Janicka.

PPOZ zwraca uwagę, że po wydaniu pacjentowi oryginału dokumentacji placówka nie ma możliwości udostępnienia jej później organom i podmiotom uprawnionym. PPOZ wskazuje, że inna z wielkopolskich placówek została obłożona kilkutysięczną grzywną, ponieważ po wydaniu dokumentacji pacjentowi nie mogła przesłać jej oryginału na wezwanie sądu.

Zdaniem PPOZ należy wprowadzić zasadę, zgodnie z którą oryginał dokumentacji medycznej jest wydawany jedynie wyjątkowo i tylko na życzenie wyraźnie wskazanych organów. Pacjentom natomiast wydawane byłyby jedynie kopie i odpisy.

"W interesie pacjenta jest bowiem, by dokumentacja była łatwo dostępna w sytuacji wystąpienia zagrożenia jego życia lub zdrowia; w takim zaś stanie pacjent, jeśli przechowuje dokumentację w domu, nie będzie mógł okazać jej zainteresowanemu lekarzowi" - przekonuje PPOZ.

Czytaj też. Bożena Janicka informuje Beatę Szydło o represjach wobec lekarzy

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum