PAP/Rynek Zdrowia | 16-11-2019 12:10

PIIT: popieramy projekt resortu zdrowia dot. norm promieniowania m.in. 5G

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji popiera projekt rozporządzenia w sprawie harmonizacji norm PEM, dotyczący m.in. sieci 5G, przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia - podano w piątek (15 listopada) w komunikacie.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

"Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wyraża głębokie przekonanie, że harmonizacja obowiązujących w Polsce dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) z poziomami europejskimi, zalecanymi przez WHO, KE oraz ICNIRP jest konieczna" - napisano w piątek w komunikacie.

Przedstawiciele Izby przekazali, że aktualnie obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy PEM są - w zależności od zakresu częstotliwości - od 40 do 100 razy bardziej restrykcyjne od bezpiecznych poziomów odniesień określonych w Zaleceniu Rady 1999/519/EC.

"Bez dokonania ich harmonizacji do poziomów obowiązujących w zdecydowanej większości państw europejskich nie sposób myśleć o realnej konkurencji gospodarczej z krajami rozwiniętymi, w tym wdrożeniu projektów z obszaru globalnego e-społeczeństwa, w szczególności inteligentnych miast czy telemedycyny" - oświadczono.

Członkowie Izby napisali, że bez sieci nowej generacji niemożliwy będzie też rozwój tzw. Przemysłu 4.0, inteligentnych sieci i zaawansowanych systemów transportowych. "Stawia to pod dużym znakiem zapytania udział Polski w partycypacji w przewidywanych korzyściach społecznych i gospodarczych związanych z wdrożeniem sieci 5G" - dodano.

Ministerstwo Zdrowia skierowało w piątek do konsultacji projekt rozporządzenia, które określa nowe normy dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM). Normy te są istotne m.in. w kontekście rozwoju sieci telekomunikacyjnych, zwłaszcza planowanej sieci 5G.

Do tej pory normy PEM ustalało Ministerstwo Środowiska. Zmieniła to jednak nowela tzw. megaustawy, czyli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła w życie w październiku. Przewiduje ona, że rozporządzenie określające zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku będzie wydane przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem cyfryzacji.

W uzasadnieniu projektowanego przez resort zdrowia rozporządzenia wskazano, że jego celem jest określenie maksymalnych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz, na poziomie bezpiecznym dla obywateli. Rozporządzenie określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności.

Piotr Gozdowski (PAP)