Organizacje pozarządowe: potrzebny dalszy dialog nt. problemów niepełnosprawnych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 22 października 2014 11:45

Zainicjowany przez rząd dialog ze strona społeczną nt. problemów osób niepełnosprawnych sprawdził się i powinien być kontynuowany - przekonuje w liście otwartym adresowanym do ministra pracy koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

Organizacje pozarządowe: potrzebny dalszy dialog nt. problemów niepełnosprawnych

Koalicja skupia ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych. W swoim liście, który poza ministrem pracy miał otrzymać także minister zdrowia, koalicja wyraża stanowisko, że powołany przez MPiPS tzw. okrągły stół ds. osób niepełnosprawnych stał się forum regularnego dialogu, w którym "aktywny udział" biorą przedstawiciele obydwu resortów.

"Bardzo to doceniamy, gdyż taka sytuacja nie miała miejsca od wielu lat w Polsce" - podkreśliła koalicja w liście, dziękując zarazem za możliwość udziału swoich przedstawicieli w pracach zespołów roboczych.

Rozmowy w formule tzw. okrągłego stołu dotyczące problemów osób z niepełnosprawnościami i budowy systemu ich wspierania zaczęły się 30 kwietnia. Spotkania zainicjowało MPiPS po proteście rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy wiosną przez kilka tygodni okupowali budynek Sejmu, a także po trwającej blisko miesiąc (od 27 marca do 25 kwietnia) pikiety siedziby parlamentu zorganizowanej przez opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Grupy miały odmienne postulaty, ale obydwie domagały się podwyższenia przyznawanych im w związku pielęgnacją podopiecznych świadczeń oraz zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych. W październiku prace zespołów zostały wznowione po wakacyjnej przerwie.

Koalicja podkreśla, że powołane przez resort pracy zespoły robocze "pozwoliły na poznanie postulatów, a także na szeroką wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami, biorącymi udział w dyskusji".

"Żałujemy, że część środowisk, aktywnych na pierwszych spotkaniach zespołów tak szybko z udziału w nich zrezygnowała. Rozumiemy, że część zaprezentowanych postulatów, byłaby trudna lub wręcz niemożliwa do realizacji, ale w tym celu się spotykamy i dyskutujemy, by szukać realnych rozwiązań w duchu wzajemnego zrozumienia z jednej strony potrzeb, z drugiej możliwości finansowych państwa" - napisano w stanowisku.

Podpisana pod listem otwartym przewodnicząca koalicji Elżbieta Szwałkiewicz wskazuje, że kolejne spotkania zespołów roboczych powinny być poświęcone senackiemu projektowi ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

Prace nad projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym trwają od sześciu lat. Prace nad założeniami do tego projektu są na ukończeniu. Głównym założeniem jest wsparcie dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi, np. w podeszłym wieku. Rodzina będzie mogła uzyskać od państwa czek opiekuńczy, którym będzie można zapłacić za profesjonalną opiekę, np. za usługi w domu dziennego pobytu. Jeśli osobą niesamodzielną będzie się opiekować ktoś z rodziny, będzie mógł liczyć na refundację określonych kosztów

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum