Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz Prawo farmaceutyczne

Autor: MS • Źródło: MZ, RCL, Rynek Zdrowia30 kwietnia 2021 20:19

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz Prawo farmaceutyczne
Projektu ustawy świadczeniach zdrowotnych reguluje kwestie świadczeń z obszaru "Zjednoczonego Królestwa" , Fot: Katarzyna Gubała/PTWP
  • Celem noweli jest uregulowanie kwestii związanych ze świadczeniami i produktami zdrowotnymi pochodzącymi z obszaru "Zjednoczonego Królestwa"
  • Ustawa reguluje m.in. kwestię dopuszczenia do obrotu szczepionek na Covid-19 w opakowaniach obcojęzycznych i z obcojęzycznymi ulotkami
  • Prawne ramy uzyskały też banki, które nie mogły wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego osób, zgłoszonych do ubezpieczenia z tytułu pobierania brytyjskiej emerytury

Projekt ustawy reguluje m.in. możliwości dopuszczenia do obrotu szczepionek w opakowaniach obcojęzycznych oraz z ulotkami informacyjnymi w językach obcych, w sytuacji wywołanej zakażeniami wirusem COVID-19.

Zrównanie zasad korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Zjednoczonym Królestwie i UE

Jak wyjaśnia ustawodawca z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczął obowiązywać protokół w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do Umowy o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony.

To tzw. „protokół”, na mocy którego w relacjach ze „Zjednoczonym Królestwem”, zachowane zostają uprawnienia do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w sytuacjach transgranicznych, na zasadach analogicznych do obowiązujących w ramach unijnych przepisów.

Konieczne stało się uwzględnienie protokołu w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sposób analogiczny do tego, w jaki zostały w tej ustawie uwzględnione ww. przepisy o koordynacji.

Brak jest też regulacji zobowiązujących banki do wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego osób, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia z tytułu pobierania brytyjskiej emerytury, niezgodnie z postanowieniami protokołu, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. 

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie ma też możliwości dopuszczenia do obrotu szczepionek w opakowaniach obcojęzycznych oraz z ulotkami informacyjnymi w językach obcych, w sytuacji wywołanej zakażeniami wirusem COVID-19. 

Regulacje wprowadzone w projekcie 

Ministerstwo Zdrowia uregulowało w projekcie:

1. Uwzględnienie we wszystkich przepisach odwołujących się do państw UE lub EFTA również Zjednoczonego Królestwa.

2. Wprowadzenie regulacji przejściowej, obligującej banki do wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego osób, które w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy zostały zgłoszone do tego ubezpieczenia, z tytułu pobierania brytyjskiej emerytury, niezgodnie z postanowieniami protokołu.

3. W art. 136 ust. 2 pkt 3 oraz art. 139a, wprowadzono doprecyzowanie zdarzenia rozpoczynającego bieg wskazanego w tych przepisach 5-letniego terminu, w przypadku, gdy dla inwestycji nie wydaje się pozwolenia na użytkowanie.

4. Uzupełnienie art. 154 ust. 3 ustawy o świadczeniach o obowiązek anonimizacji danych osobowych zawartych w upublicznianych na podstawie tego przepisu w decyzjach administracyjnych.

5. W art. 4c ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne zaproponowano, że Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może wyrazić czasową zgodę na odstąpienie od umieszczania na opakowaniu i ulotce niektórych danych szczególnych lub sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim w całości lub części.

Projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych. Uwagi do niego należy kierować w terminie siedmiu dni.

Szczegóły dotyczące projektu:  https://legislacja.gov.pl/projekt/

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum