Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 30-10-2019 09:05

Opiekunowie występują o świadczenia pielęgnacyjne na drodze sądowej

Rośnie liczba procesów  dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych. Na drogę sądową wkraczają coraz częściej  opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych.

Fot. PTWP

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna osoby zajmujące się członkiem rodziny, który stał się niepełnosprawny w dorosłym życiu, mają dość czekania aż zostanie zrealizowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13), i starają się na drodze sądowej wyegzekwować swoje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Opiekun odwołuje się od decyzji odmawiającej pomocy finansowej i to otwiera mu drogę do uzyskania wsparcia. Samorządowe kolegia odwoławcze oraz wojewódzkie sądy administracyjne stosują bowiem wprost wyrok trybunału i orzekają na korzyść opiekunów.

Jak wyjaśnia dziennik, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która rezygnuje z pracy lub jej nie podejmuje, aby zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 2013 r. podstawowym warunkiem uzyskania tej formy wsparcia  jest to, aby dysfunkcja zdrowotna krewnego powstała, zanim ukończył on 18 lat lub 25 lat.

Tego dotyczył wspomniany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie orzekli wtedy, że art. 17 ust. 1b w zakresie uzależniającym możliwość uzyskania świadczenia od wieku, w którym powstała niepełnosprawność, narusza konstytucyjną zasadę równości.

W uzasadnieniu do wyroku trybunał stwierdził, że do jego wykonania konieczna jest zmiana ustawy. Problem w tym, że chociaż wskazał, iż podjęcie działań legislacyjnych powinno nastąpić niezwłocznie, to do tej pory przepisy nie zostały znowelizowane.

Więcej: gazetaprawna.pl