Opieka koordynowana nad noworodkami. Wchodzi w życie nowe rozporządzenie. Jakie wyceny?

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia26 października 2022 17:00

27 października wejdzie w życie nowe zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem. Zawiera katalog usług medycznych oraz wyceny procedur z uwzględnieniem uwag z konsultacji publicznych oraz wzory umów.

Opieka koordynowana nad noworodkami. Wchodzi w życie nowe rozporządzenie. Jakie wyceny?
Nowe rozporządzenie prezesa NFZ ws. opieki nad kobietą i dzieckiem. Fot. Adobe Stock
 • Jest nowe zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietąi dzieckiem
 • Regulacja dotychczas określona była w zarządzeniu Nr 8/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w
 • Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem (w porównaniu do dotychczasowej regulacji) dotyczą szeregu załączników
 • Regulacja wchodzi w życie 27 października

Zarządzenie ważne od 27 października. Poprzednie traci moc

Zmiany w poroówaniu do obowiązującego do dzis, 2y6 października 2022 r. dotyczą:

 1. załącznika nr 1a do zarządzenia stanowiącego Katalog produktów do rozliczania koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III),
 2.  załącznika nr 1b do zarządzenia, stanowiącego Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC II/III- którym nadano nowe brzmienie.

Zmiany w załączniku nr 1a do zarządzenia wynikają z publikacji obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki nad noworodkiem.

Obejmują one modyfikacje w zakresie opieki nad noworodkiem w grupach N21 – N25, w tym wprowadzenie dwóch nowych grup rozliczeniowych i implementację taryf, dla nw. grup:

 • -- N21 Ciężka patologia noworodka > 30 dni,
 • - N21A Ciężka patologia noworodka urodzonego przedwcześnie > 30 dni,
 • - N22 Noworodek wymagający intensywnej terapii,
 • - N22A Noworodek wymagający intensywnego monitorowania i specjalistycznej opieki,
 • - N23 Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki,
 • - N24 Noworodek wymagający szczególnej opieki,
 • - N25 Noworodek wymagającywzmożonego nadzoru.

Zmiany w grupach noworodkowych N21KOC – N25KOC polegają na:

 •  implementacji taryf z obwieszczenia,
 • dodaniu nowych warunków związanych z wiekiem noworodka i czasem hospitalizacji,
 • uporządkowaniu wymaganych do rozliczenia rozpoznań oraz wykonanych procedur
 • utworzeniu grupy N21AKOC Ciężka patologia noworodka urodzonego przedwcześnie > 30 dni, która pozwoli na utrzymanie wysokiego standardu leczenia noworodków z urodzeniową masa ciała ˂ 1000g i/lub urodzonych przed ukończeniem 28-ego tygodnia ciąży,-
 • utworzeniu grupy N22AKOC Noworodek wymagający intensywnego monitorowania i specjalistycznej opieki,
 • zmianie w grupie N23KOC na Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki, która pozwoli na przeprowadzenie pełnej diagnostyki noworodka w adekwatnej cenie.

Zmiany o charakterze porządkowym

W załączniku nr 1b do zarządzenia wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym w produkcie rozliczeniowym: „5.10.99.0000151 Hipotermia lecznicza - w leczeniu encefalopatii noworodków" oraz „5.10.99.0000153 Osobodzień ponad ryczałt finansowany w ramach świadczenia”.

Jednocześnie zarządzeniem wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym (m.in. zaktualizowano adresy promulgacyjne).

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 października 2022 r.

Termin ten jest zbieżny ze zmianami wprowadzanymi w neonatologii (określone w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne).

Szacowany skutek finansowy po stronie płatnika publicznego dla wprowadzonych zmian wynikającychz obwieszczenia Prezesa AOTMiT wynosi ok. 49 mln zł w skali pół roku, przy czym nie jest możliwe oszacowanie kosztów wynikających z wyodrębnienia nowych JGP (N21AKOC i N22AKOC).

Projekt zarządzenia został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 14 dni. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców.

W ramach konsultacji 6 podmiotów wyraziło opinię w większości zgłaszając uwagi odnośnie wyceny świadczeń oraz możliwości przystąpienia do realizacji KOC II/III podmiotów realizujących przez ostatnie 2 lata świadczenia z zakresu KOC I.

Część uwag uwzględniono, dostosowując wyceny punktowe do ceny punktu analogicznych produktów neonatologicznych w leczeniu szpitalnym.

Całość nowego zarządzenia wraz z Załącznikami dostępna jest TUDowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum