Ogromne zmiany w Kodeksie Pracy również dla medyków. Dla wielu koniec z dyżurami

Autor: oprac. JKB • Źródło: bankier.pl, MRiPS, Rynek Zdrowia22 czerwca 2022 08:35

W sierpniu wchodzą ogromne zmiany w Kodeksie pracy. Nowe przepisy określają dwa nowe urlopy, regulują pracę zdalną, ale uelastyczniają również czas pracy dla rodziców, którzy będą mogli odmówić dyżurowania, gdy opiekują się dzieckiem do 8 roku życia. To ważne zmiany również dla medyków.

Ogromne zmiany w Kodeksie Pracy również dla medyków. Dla wielu koniec z dyżurami
W Kodeksie pracy przewidziano wiele ważnych zmian. Fot. AdobeStock
  • Trwają prace nad nowelizacją przepisów Kodeksu pracy – zgodnie z nimi będą obowiązywać przepisy regulujące pracę zdalną, a także pojawią się nowe urlopy
  • Nowe urlopy to: urlop opiekuńczy (5 dni na zapewnienie osobistej opieki albo wsparcia osobie będącej krewnym) oraz 2 dni z powodu działania siły wyższej (w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych wypadkiem czy też chorobą)
  • Szczególną zmianą, która niewątpliwie będzie ważna dla pracowników ochrony zdrowia, jest fakt, że zostanie wprowadzona elastyczna praca dla rodziców dzieci do 8 roku życia

Zmiany w kodeksie pracy. Nowe urlopy dla pracowników

Zmiany w Kodeksie pracy związane są bezpośrednio z wprowadzeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców lub opiekunów (zwanej także dyrektywą work-life-balance).

Od sierpnia 2022 dwa nowe urlopy:

  • Urlop opiekuńczy – 5 dodatkowych dni wolnych (celem jest zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym). Urlop będzie bezpłatny, a za czas przebywania w domu pracownik nie otrzyma wynagrodzenia. Tego typu urlop będzie udzielany na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.
  • Urlop z powodu działania siły wyższej – w wymiarze 2 dni, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych wypadkiem albo chorobą. Pracownik będzie mógł skorzystać z takiego zwolnienia w przypadku niezbędnej i natychmiastowej obecności w innym miejscu. Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

Urlop rodzicielski będzie dłuższy

To nie koniec zmian w Kodeksie pracy. Zgodnie z projektowanymi zmianami urlop rodzicielski będzie dłuższy – obecnie wynosi on 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Według nowych regulacji urlop będzie wynosił odpowiednio 41 i 43 tygodnie.

Co również istotne, każdy z rodziców będzie miał także gwarancję 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Z kolei prawo urlopu rodzicielskiego będzie indywidualnym prawem każdego z rodziców i nie będzie już uzależniony od wykorzystania urlopu macierzyńskiego.

Zmiany zakładają, że zostanie wprowadzony 12-miesięczny okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.

Regulacja pracy zdalnej i odmowa dyżurów

Ważną zmianą będzie również bardziej elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia. Po wprowadzeniu przepisów pracodawca będzie musiał pisemni poinformować o przyczynach odmowy udzielenia np. pracy zdalnej albo zgody na indywidualny czas pracy.

Pomocnym rozwiązaniem jest także przepis uniemożliwiający zlecanie przez pracodawcę (bez zgody pracownika) dyżuru nocnego, pracy w nocy czy też pracy w godzinach nadliczbowych pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do 8 lat. To szczególnie pozytywna zmiana dla pracowników ochrony zdrowia.

Tym samym wydłużeniu ulegnie wiek dziecka - z 4 do 8 roku życia -  do ukończenia którego pracodawca będzie mógł polecać pracownikowi, ale tylko za jego zgodą, pracę w godzinach nadliczbowych, czy też w porze nocnej.

Na tę kwestię zwrócił uwagę m.in. Jakub Kosikowski z Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum