×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Od marca rośnie dodatek pielęgnacyjny. To prawie 300 zł miesięcznie

Autor: oprac. JKB • Źródło: Rynek Zdrowia13 marca 2023 21:10

O kilkadziesiąt złotych rośnie od marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny. W związku z waloryzacją rent i emerytur będzie na poziomie 294,39 zł. Świadczenie jest wypłacane dla wskazanych grup osób.

Od marca rośnie dodatek pielęgnacyjny. To prawie 300 zł miesięcznie
Od marca rośnie dodatek pielęgnacyjny. To prawie 300 zł miesięcznie Fot. AdobeStock
 • Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie po ukończeniu 75 roku. Jest wypłacany przez ZUS do emerytury lub renty
 • Ponadto świadczenie przysługuje także osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i osoba ta nie musi mieć ukończonego 75 roku życia
 • Od 1 marca dodatek pielęgnacyjny jest wyższy i wynosi 294,39 zł, a dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 441,59 zł

Dodatek pielęgnacyjny od marca 2023 jest wyższy

Dodatek pielęgnacyjny ulega rewaloryzacji i wzrasta on od miesiąca, w którym podwyższana jest emerytura lub renta. Tym samym od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi:

 

 • 294,39 zł (było 256,44 zł)
 • 441,59 zł (było 384,66 zł) - dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodajmy, że dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom po ukończeniu 75 roku życia i jest dodatkiem wypłacanym przez ZUS do renty lub emerytury. Jednocześnie może być wypłacany osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji – w takiej sytuacji osoba ta nie musi mieć ukończonych 75 lat.

Warto pamiętać, że osobą niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie bądź częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, a także nie rokuje odzyskania zdolności po przekwalifikowaniu. W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, dana osoba musi być całkowicie niezdolna do pracy – musi utracić zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji jest naruszeniem sprawności organizmu, który powoduje konieczność stałej/długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatek pielęgnacyjny. Jak otrzymać świadczenie?

Są dwa sposoby uzyskania dodatku pielęgnacyjnego:

 • po złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jeżeli lekarz orzecznik w wydanym orzeczeniu stwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji;
 • z urzędu, bez składania wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia - ZUS sam wypłaci świadczenie, po ukończeniu 75 roku życia.

W przypadku potrzebnych dokumentów z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczny jest nie tylko wniosek, ale także zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku). Lekarz w takim przypadku wypełnia druk OL-9, w zaświadczaniu umieszcza:

 • opis rozpoznania (wskazuje na chorobę podstawową, choroby współistniejące, przebieg choroby i dotychczasowe leczenie),
 • od kiedy (data/okres) oraz z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacji, etc.,
 • wyniki badań pomocniczych oraz wnioski z konsultacji specjalistycznych, które potwierdzają rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących,
 • ocenę wyników leczenia i rokowanie.

Wniosek o dodatek należy złożyć osobiście albo przez pełnomocnika lub pocztą w dowolnej jednostce ZUS.

ZUS zazwyczaj w trybie 30 dni od zgromadzenia całości dokumentów podejmuje decyzje co do przyznania dodatku. W przypadku odmowy można się odwołać za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum