Od lipca choroby zawodowe będą zgłaszać pracodawcy

Autor: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 20 maja 2009 09:55

Przed 3 lipca br. muszą wejść w życie nowe przepisy dotyczące chorób zawodowych: obowiązujące obecnie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Nowe regulacje nałożą na pracodawców obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

TK orzekł, że rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 115) jest niekonstytucyjne. Przepis ustawowy, na podstawie którego zostało ono wydane (art. 237 kodeksu pracy), nie zawiera wytycznych określających treść rozporządzenia. W rezultacie obowiązujące rozporządzenie nałożyło na pracodawców obowiązki, jakich nie przewiduje ustawa.

Projekt nowelizacji wprowadzi do kodeksu pracy definicję choroby zawodowej i obowiązki pracodawców związane ze zgłoszeniem przypadków chorób zawodowych. Nowa delegacja do wydania rozporządzenia jasno określi jego treść. Będzie musiało ono zawierać wykaz chorób zawodowych oraz wskazać podmioty odpowiedzialne za rozpoznawanie chorób zawodowych.

Pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na chorobę zawodową, będzie mógł zgłosić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. Osoba aktualnie zatrudniona będzie dokonywała takiego zgłoszenia za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, który we wtorek (19 maja) przyjęła Rada Ministrów. Realizuje on wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2008 r., P 23/07 (Dz.U. nr 116, poz. 740).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum