Od dzisiaj nowy wzór dyplomu lekarza. Są też nowe obwieszczenia Ministra Zdrowia

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia06 lipca 2022 06:15

5 lipca w Dzienniku Ustaw pojawiły się dwa obwieszczenia i jedno rozporządzenie Ministra Zdrowia. Obwieszczenia odnoszą się do szczepień ochronnych i świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego, rozporządzenie zaś - do wzorów dyplomów lekarskich.

Od dzisiaj nowy wzór dyplomu lekarza. Są też nowe obwieszczenia Ministra Zdrowia
Opublikowane dokumenty dotyczą szczepień ochronnych, świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego i wzorów dyplomów lekarskich. Fot. Shutterstock
 • Od 6 lipca obowiązują nowe wzory dyplomów lekarza i lekarza dentysty. Nowelizację rozporządzenia w tej sprawie opublikowano dzień wcześniej, 5 lipca
 • Minister Zdrowia zamieścił także 5 lipca dwa obwieszczenia. Pierwsze - w sprawie rozporządzenia o kwalifikacji osób przeprowadzających badania i szczepienia ochronne
 • Drugie z opublikowanych obwieszczeń dotyczy świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Utrata ważności wzorów dotychczasowych dyplomów lekarskich już 12 lipca

5 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia, zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Chodzi o zmiany wzory dyplomów potwierdzających kwalifikacje.

Dotychczasowe wzory dyplomów lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, będą ważne do 12 lipca 2022 roku. Wprowadzenie nowych wzorów dokumentów ma na celu m.in. konieczność zabezpieczenia ich przed podrobieniem, przerobieniem i sfałszowaniem.

Wśród zabezpieczeń wymieniono m.in.:

 • specjalny papier;
 • włókna i drobiny zabezpieczające;
 • druk offsetowy z mikronadrukami;
 • element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;
 • losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu „gwiezdny pył”, ,,gwieździste niebo”.

Dotychczasowe wzory dyplomu uzyskania tytułu specjalisty lekarza albo lekarza dentysty mogą być stosowane nie dłużej niż do 12 lipca 2022 roku.

Kwalifikacje osób przeprowadzających badania i szczepienia - określone w rozporządzeniu

5 lipca opublikowano także obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Rozporządzenie to określa:

 • kwalifikacje osób innych niż lekarze przeprowadzających badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w odpowiednim artykule ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których mowa w ustawie.

Z kolei badanie kwalifikacyjne może przeprowadzać osoba, która:

 • wykonuje zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej;
 • wykonuje zawód fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego i uzyskała dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 • kształci się:
  a) na piątym albo szóstym roku studiów na kierunku lekarskim,
  b) na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
  c) na piątym roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
  – i uzyskała dokument potwierdzający posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to kształcenie, oraz przeprowadza badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo osoby, o której mowa w pkt 1;
 • ukończyła studia na wymienionych kierunkach, w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia studiów.

Osoby takie nie mogą przeprowadzać badania kwalifikacyjnego osoby, która nie ukończyła 15. roku życia.

Świadczenia gwarantowane z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Drugie obwieszczenie opublikowane 5 lipca odnosi się do jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. 

Rozporządzenie określa:

 • wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
 • poziom i sposób finansowania świadczeń gwarantowanych.

W rozporządzeniu wprowadzono również rozróżnienie pomiędzy lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych i lekarzem uzdrowiskowym dzieci. Zgodnie z treścią rozporządzenia:

 • lekarz uzdrowiskowy osób dorosłych to specjalista lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub lekarz balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub lekarz balneologii, lub lekarz balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalista lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarz rehabilitacji, lub lekarz rehabilitacji ogólnej, lub lekarz rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalista lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, po kursie z podstaw balneologii, lub specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;
 • lekarz uzdrowiskowy dzieci to specjalista lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub lekarz balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub lekarz balneologii, lub lekarz balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalista lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarz rehabilitacji, lub lekarz rehabilitacji ogólnej, lub lekarz rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalista lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii, lub specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii.

W rozporządzeniu czytamy także, że świadczenia gwarantowane obejmują:

 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
 • uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
 • uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum