Od 1 czerwca zmiany w leczeniu krwią i jej składnikami. Opublikowało rozporządzenie

Autor: oprac. KK • Źródło: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia18 maja 2022 09:58

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Dokument będzie obowiązywał od 1 czerwca.

Od 1 czerwca zmiany w leczeniu krwią i jej składnikami. Opublikowało rozporządzenie
Nowelizacja wydłuży czas przetaczania osocza oraz koncentratu krwinek płytkowych. Fot. Adobestock
  • We wtorek 17 maja został ogłoszony tekst nowelizacji rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
  • Wprowadzona zmiana pozwoli m.in. wydłużyć czas przetaczania osocza oraz koncentratu krwinek płytkowych w zależności od stanu klinicznego
  • Badania będą mogły być autoryzowane zdalnie, co ma usprawnić funkcjonowanie laboratoriów 

Od 1 czerwca zmiany w leczeniu krwią i jej składnikami

Zgodnie z oceną skutków regulacji rozporządzenie uwzględnia rozwiązanie następujących zagadnień związanych z krwiolecznictwem:

  • braku formalnej możliwości wydłużenie czasu przetoczenia KKP albo osocza u małych dzieci w zależności od stanu klinicznego;
  • trudności w interpretacji przepisów dotyczących postępowania z pacjentem, któremu przetoczono krew lub jej składniki w zakresie monitorowania ciepłoty ciała, tętna i ciśnienia tętniczego;
  • braku pracowników uprawnionych do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych oraz osób, które spełniają wymogi określone dla kierowników pracowni immunologii transfuzjologicznej;
  • ograniczeń liczbowych związanych z wykonywaniem zdalnej autoryzacji w przypadku spełnienia wymagań określonych w obowiązującym rozporządzeniu.

Wydłużony czas przetaczania składników krwi

Zmiana ujęta w nowelizacji rozporządzenia umożliwia wydłużenie dopuszczalnego czasu przetaczania osocza oraz koncentratu krwinek płytkowych w zależności od stanu klinicznego wcześniaków i noworodków z niską wagą urodzeniową oraz dzieci z niewydolnością krążenia.

Jak czytamy w treści rozporządzenia, nie można "przetaczać jednej jednostki krwi pełnej ani KKCz dłużej niż 4 godziny, a jednej jednostki KKP, osocza albo krioprecypitatu dłużej niż 30 minut". Wyszczególnione zostały także wcześniaki i noworodki z niską wagą urodzeniową oraz dzieci z niewydolnością krążenia: w ich przypadku zabieg przetoczenia jednej jednostki KKP albo osocza powinien trwać jak najkrócej, a w przypadku konieczności związanej ze stanem klinicznym pacjenta może być wydłużony do dwóch godzin.

Pomiar temperatury obowiązkowy w określonym czasie

Dokonana została również korekta przepisów dotyczących postępowania po przetoczeniu składników krwi. Wcześniejsze brzmienie tego przepisu mogło sugerować, że osoba dokonująca przetoczenia powinna zmierzyć i zarejestrować ciepłotę ciała, tętno oraz ciśnienie krwi dopiero po zakończeniu przetoczenia. Powyższe zmiany powinny wpłynąć na poprawę standardu opieki pacjentów, którzy mają przetaczaną krew i jej składniki w podmiotach leczniczych, jak również ułatwić pracę personelowi medycznemu.

Na mocy nowego rozporządzenia osoba wykonująca przetoczenie musi zmierzyć i zarejestrować - bezpośrednio przed rozpoczęciem przetaczania każdej jednostki krwi lub jej składnika - po 15 minutach od rozpoczęcia przetaczania oraz po zakończeniu przetaczania, ciepłotę ciała, tętno i ciśnienie tętnicze krwi pacjenta.

Zatrudnienie a nadawanie uprawnień

Jak ponadto czytamy w OSR, "zmiana rozporządzenia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy". Mocodawca zauważa, że obecnie nie są już szkoleni technicy analityki, a rynek pracy zasilają diagności laboratoryjni, tj. absolwenci wyższych studiów magisterskich. W związku z tym nie ma uzasadnienia dla ustalania rocznego okresu szkolenia takich osób, by można było im nadać uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz autoryzowania wyników badań.

Mocodawca twierdzi, że tak długi okres jest nieuzasadniony zarówno merytorycznie jak i ekonomicznie, tym bardziej, że nadanie uprawnień przez centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa następuje po obowiązkowym dwutygodniowym szkoleniu teoretycznym i praktycznym zakończonym sprawdzeniem umiejętności. Nie zachodzi zatem zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów przy skróceniu do 6 miesięcy okresu niezbędnego stażu przed nadaniem uprawnień.

Rozporządzenie rozwiąże problem braków kadrowych

Rozporządzenie przyczyni się do rozwiązania problemu braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry kierowniczej w pracowniach immunologii transfuzjologicznej. Jak czytamy w treści nowego rozporządzenia, od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2025 r. kierownikiem pracowni immunologii transfuzjologicznej może być osoba zatrudniona na tym stanowisku 1 czerwca 2022 r. ale bez kwalifikacji, o których mowa w odpowiednim paragrafie ustawy, a także diagnosta laboratoryjny lub lekarz niezatrudniony w dniu 1 czerwca 2022 r. na stanowisku kierownika, jeżeli ma co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań immunohematologicznych.

Jest tu jednak jeden warunek. Osoba zatrudniona na takim stanowisku zobowiązana jest posiadać zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników oraz jest w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Zdalna autoryzacja badań

W rozporządzeniu pojawia się także zmiana dotycząca wykonywania zdalnej autoryzacji badań z zakresu immunohematologii. Teraz zdalna autoryzacja będzie możliwa dla pracowni immunologii transfuzjologicznej znajdujących się na obszarze działania właściwego centrum, które wydało pozytywną opinię będzie umożliwiona.

Zmiana motywowana jest praktycznym aspektem usprawnienia funkcjonowania laboratoriów wykonujących badania z tego zakresu, ponieważ na obciążenie pracą związaną z wykonywaniem zdalnej autoryzacji wyników ma w szczególności wpływ liczba wykonywanych badań immunohematologicznych jak również stopień ich złożoności (skomplikowania), nie zaś liczba pracowni, na rzecz których wykonywania jest zdalna autoryzacja.

Mocodawca pisze w OSR, że "właściwe centrum, które sprawuje nadzór merytoryczny nad pracowniami immunologii transfuzjologicznej wydaje opinię dopuszczającą zdalną autoryzację uwzględniając przy tym wszystkie aspekty mające wpływ na bezpieczeństwo przetoczeń, w tym także ilość badań". Właściwy przebieg zdalnej autoryzacji należy do kompetencji właściwego centrum. To właśnie w kompetencjach tego centrum jest ustalanie niezbędnych zasobów sprzętowych i ludzkich do prawidłowego wykonywania zdalnych autoryzacji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum