Obowiązek obrony kraju mają też placówki niepubliczne

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 15 czerwca 2009 09:33

Według prawa władze wojewódzkie mogą nałożyć konkretne obowiązki o charakterze obronnym na placówki ochrony zdrowia, również prywatne - informuje Rzeczpospolita.

Tak też stało się Małopolsce. Jedna ze spółek medycznych złożyła w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponieważ stwierdziła, że włodarze województwa niewystarczająco sprecyzował jej obowiązki względem obronności kraju.

Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. w Tuchowie otrzymało obowiązek opracowania planów operacyjnych przygotowań (oraz szkolenia) do funkcjonowania placówki w warunkach zagrożenia. Szczegóły miała określać odrębna umowa między spółką a wojewodą – podaje Rzeczpospolita.

Obowiązek przygotowania planów na wypadek konfliktu zbrojnego, sytuacji kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa państwa może być nałożony na każdego przedsiębiorcę, w tym na podmiot świadczący usługi medyczne.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, wymaga to decyzji administracyjnej wydanej przez ministra lub wojewodę. Zadania mają być wykonywane na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą i są finansowane z budżetu państwa. Prace o charakterze planistycznym mają być natomiast finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. Istnieje także rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Centrum Zdrowia Tuchów stwierdziło, ze wojewoda nakładając na spółkę obowiązki nie podał zakresu zadań, ani sposobu w jaki mają być wykonane. Samorząd wojewódzki nie dołączył też stosownej umowy przyjmując, że wystarczy decyzja i jej uzasadnienie

- W rozumieniu art. 1 ustawy z 2001 r. Centrum Zdrowia w Tuchowie jest przedsiębiorcą. Na każdego przedsiębiorcę, nie tylko na tych, którzy znajdują się na liczącej 240 pozycji liście przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu, może być nałożony obowiązek wykonywania zadań na potrzeby obronne państwa - mówili podczas rozprawy w WSA przedstawiciele ministra zdrowia.

Przedstawiciele resortu tłumaczyli, że prawo zobowiązuje wojewodę m.in. do zaplanowania liczby łóżek szpitalnych w województwie na poziomie od 85 do 120 na 10 tys. mieszkańców. Ale żeby opracować taki plan, trzeba najpierw rozdzielić na poszczególne placówki obowiązek zaplanowania określonych zadań. I dopiero po takiej analizie nałożyć na nie konkretne obowiązki.

Umowa, zdaniem ministerstwa, precyzuje tylko tryb ich wykonywania. Nie zostają one rozszerzane. Z ustawy nie wynika także, że musi być ona dołączona do decyzji. Najpierw musi być wydana decyzja, a dopiero potem, na jej podstawie, następuje podpisanie umowy.

Sąd doszedł do wniosku, ze decyzja wojewody jest ważna. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Plany przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa opracowują: minister zdrowia, wojewodowie, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, na które nałożono obowiązek wykonywania zadań obronnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum