OZZL o zakazie konkurencji: żądajcie rekompensaty

Autor: AKX/Rynek Zdrowia • • 16 marca 2011 19:17

W związku z tym, że lekarze coraz częściej muszą podpisywać umowy o zakazie konkurencji Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy opublikował zalecenia, które mogą stosować lekarze podpisujący takie umowy.

OZZL o zakazie konkurencji: żądajcie rekompensaty

„Coraz częstsze w ostatnim czasie przedkładanie lekarzom do podpisania umów o zakazie konkurencji dowodzi, że pracodawcy (dyrektorzy) dostrzegli w końcu, iż to lekarze są największym dobrem szpitali i to od nich najbardziej zależy pomyślność finansowa zakładów. Jest to zjawisko pozytywne” – pisze OZZL.

Związek przypomina lekarzom, że podpisanie przez pracownika takiej „lojalnościowej” umowy ogranicza istotnie możliwość dorabiania przez niego w innych miejscach pracy.

Dlatego OZZL zaleca lekarzom aby za każdym razem, przed podpisaniem umowy dobrze przeanalizowali jej treść pod względem prawnym: czy nie zawiera ona niedopuszczalnych warunków (np. zakazu dodatkowej pracy w ogóle), które przekraczałyby przepisy prawa pracy i przesądzały o jej nieważności. Wskazana jest konsultacja z prawnikami w tej sprawie.

Związek  poleca również, żeby idąc wzorem wysokokwalifikowanych pracowników w innych branżach, lekarze wyrażali zgodę na podpisanie umowy o zakazie konkurencji tylko pod warunkiem odpowiedniej rekompensaty finansowej ze strony pracodawcy. W ocenie OZZL rekompensata ta nie powinna być mniejsza niż 50 % wzrost pensji zasadniczej.

„ W przypadku, gdy ilość lekarzy objętych umową o zakazie konkurencji miałaby być duża, organizacja terenowa OZZL (zakładowa lub międzyzakładowa) powinna wystąpić w spór zbiorowy z dyrekcją szpitala żądając odpowiedniego (co najmniej 50%) wzrostu płac zasadniczych dla lekarzy w zamian za zgodę na podpisanie przez nich umowy lojalnościowej” – pisze Związek.

Jednocześnie OZZL przypomina lekarzom, że pracownik nie ma obowiązku podpisania umowy o zakazie konkurencji. Musi się jednak liczyć z tym, że w przypadku odmowy, dyrektor szpitala może uznać tę odmowę za powód do rozwiązania z lekarzem umowy o pracę (w trybie normalnym).

„Wówczas przysługuje lekarzowi prawo do wystąpienia z pozwem do sądu pracy o uznanie rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczną. Sąd rozstrzygnie, czy przedstawiona do podpisania umowa o zakazie konkurencji miała podstawy prawne ( czy nie przekraczała upoważnienia zawartego w przepisach prawa pracy) i czy powód w postaci odmowy jej podpisania przez lekarza był wystarczający do rozwiązania z lekarzem umowy o pracę” – podsumowuje władze OZZL.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum