OZZL o naruszaniu przez NFZ praw nabytych przez lekarzy

Autor: OZZL/Rynek Zdrowia • • 13 czerwca 2013 08:37

Zarząd Krajowy OZZL poinformował, że podjął działania mające na celu zmianę części przepisów zawartych w zarządzeniach prezesa NFZ dotyczących wymogów wobec lekarzy wykonujących niektóre świadczenia zdrowotne finansowane przez Fundusz. W ocenie OZZL przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych przez lekarzy.

OZZL o naruszaniu przez NFZ praw nabytych przez lekarzy
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Zdaniem OZZL art. 146 ust.1. pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych upoważnia prezesa NFZ do określenia warunków wymaganych od świadczeniodawców, w tym wymagań dotyczących lekarzy. Niestety upoważnienie to jest bardzo ogólne i nie zawiera jakichkolwiek wytycznych dotyczących treści tych warunków, co przesądza - w ocenie OZZL - o niekonstytucyjności w/w przepisu ustawy.

"Niezależnie jednak od tego, prezes NFZ przy określaniu tych wymogów - co czyni wydając odpowiednie zarządzenia - musi przestrzegać zasad państwa prawnego, w tym zasady ochrony praw nabytych. Tymczasem prezes NFZ naruszył tę zasadę - w ten sposób, że do udzielania niektórych świadczeń dopuścił tylko część lekarzy mających kwalifikacje do ich wykonywania - tych, którzy te kwalifikacje nabyli i je udokumentowali w trybie wskazanym przez prezesa NFZ" - czytamy w komunikacie ZK OZZL.

W opinii związkowców niedopuszczeni zostali lekarze, którzy mają kwalifikacje do wykonywania badań, ale w momencie, gdy je nabywali obowiązywały inne procedury szkolenia i inne formy udokumentowania umiejętności niż zawarte w zarządzeniu. Taki fakt ma np. miejsce w odniesieniu do lekarzy wykonujących badanie endoskopowe układu pokarmowego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

W ocenie OZZL, prezes NFZ przy określaniu wymogów, jakie mają spełnić lekarza udzielający określonych świadczeń, powinien kierować się ogólną zasadą, że umiejętności lekarskie nabyte przed dniem wejścia w życie określonego zarządzenia prezesa NFZ i udokumentowane w sposób, który wówczas funkcjonował - są przez NFZ uznawane.

Więcej: www.ozzl.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze