O Funduszu Kompensacyjnym na senackiej Komisji Zdrowia. Projekt wraca do Sejmu

Autor: Jacek Janik • Źródło: Rynek Zdrowia10 grudnia 2021 17:12

Senacka Komisja Zdrowia w trybie pilnym jednogłośnie przyjęła w piątek poselski projekt ustawy dotyczący Funduszu Kompensacyjnego uwzględniając w nim 7 poprawek (jedna nie została przegłosowana).

Senacka Komisja Zdrowia przyjęła z poprawkimi projekt ustawy dotyczący Funduszu Kompensacyjnego. Fot. PAP/Radek Pietruszka
  •  Senackie Biuro Legislacyjne przekonywało że, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, wszelkie zróżnicowania podmiotów podobnych nie mogą być dokonane na podstawie dowolnie ustalonego kryterium. A taki zapis wprowadza ustawa
  • Zdaniem senackich prawników dokonany przez ustawodawcę sejmowego zróżnicowanie osób zaszczepionych w ustawie nosi znamiona zróżnicowania dyskryminacyjnego
  • Komisja uwzględniając 7 zgłoszonych poprawek do projektu ustawy przyjęła ją jednogłośnie. Dokument został skierowany do prac w Senacie w czasie jego 34 posiedzenia, które rozpocznie się we wtorek (14 grudnia)

Strona rządowa wyraziła jedynie zgodę na dwie poprawki mające charakter redakcyjny lub porządkowy. Ustawa wróci więc do Sejmu i nad senackimi poprawkami odbędzie się kolejne głosowanie.

Proces legislacyjny. "Mamy wiele wątpliwości"

Na wstępie obrad Senackiej Komisji Zdrowia jej przewodnicząca Beata Małecka-Libera wyraziła wątpliwości co do przebiegu procesu legislacyjnego nad projektowaną ustawą.

- Już rok temu padła zapowiedź powstania Funduszu Kompensacyjnego ze strony rządowej. Dzisiaj jest to ustawa poselska, a nie rządowa. Dlaczego tak się stało? Zgadzamy się co idei Funduszu, ale co do szczegółów mamy wiele wątpliwości. Także nad trybem pracy. Wczoraj ustawa została przegłosowana w Sejmie, a już dzisiaj nad tym pilnie pracujemy, bo posiedzenie Senatu jest w przyszłym tygodniu - mówiła senator Małecka-Libera.

- Ponadto mówimy o Funduszu Kompensacyjnym tylko z powodu szczepień Covidowych. Jego celem było między innymi to, aby społeczeństwo się szczepiło, żeby realizowany był program szczepień. Moje wątpliwości dotyczą na przykład tego, czy środowisko medyczne jest na to przygotowane? Czy rejestry odczynów poszczepiennych spełnią swoją rolę? Nie mówimy tylko o jednej szczepionce i covidzie, tylko o bardzo szerokiej gamie szczepionek - dodała.

"Ten przepis wyłącza z kompensaty dwie grupy zaszczepionych"

Senackie Biuro Legislacyjne przedstawiło osiem poprawek do projektu. W pierwszej wskazywało, że istnieją podstawy do uznania, że podawany przez artykuł pierwszy ustawy, artykuł 17a, ustęp 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości.

- Osobie, u której zostało przeprowadzone o szczepienie i wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane, wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, w wyniku których osoba ta wymagała udzielenia stosownych świadczeń zdrowotnych, przysługuje świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu. Powołany przepis wyłącza jednak możliwość otrzymania świadczenia kompensacyjnego przez dwie grupy osób zaszczepionych - wyjaśniał przedstawiciel Biura Legislacyjnego

Pierwsza grupa to osoby, które skorzystały z zalecanego szczepienia ochronnego. Druga, to osoby, u których wystąpiły działania niepożądane, które nie zostały wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), a których wystąpienie skutkowało koniecznością udzielenia tych samych świadczeń zdrowotnych.

"To nosi znamiona zróżnicowania dyskryminacyjnego"

Jak przekonywało Biuro Legislacyjne, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, wszelkie zróżnicowania podmiotów podobnych nie mogą być dokonane na podstawie dowolnie ustalonego kryterium. Muszą mieć proporcjonalny charakter oraz co najważniejsze, muszą pozostawać w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych.

Zdaniem senackich prawników dokonany przez ustawodawcę sejmowego zróżnicowanie osób zaszczepionych ze względu na powyższe kryteria nosi znamiona zróżnicowania dyskryminacyjnego.

Wiceminister Waldemar Kraska pytany o to, czy może się odnieść do stanowiska senackich prawników, stwierdził, że będzie o to trudno. W odpowiedzi na to przewodnicząca Komisji stwierdziła, że członkowie komisji też mieli tylko godzinę na analizę dokumentu.

Ostatecznie wiceminister Kraska wyraził sprzeciw wobec proponowanych zmian.

"Dzielenie ludzi ze względu na to, co zostało uwzględnione w Charakterystyce Produktu Leczniczego"

- W zakresie zgłoszonej uwagi dotyczącej zastrzeżenia konstytucyjnego stwierdzam z przykrością, że wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia nie odnosiła się adekwatnie do jego istoty. Nie wskazano żadnych wartości, norm i zasad konstytucyjnych, które znajdując umocowanie w konstytucji, stanowią źródło przyjętego w ustawie kryterium zróżnicowania osób zaszczepionych - podkreślała przewodnicząca Komisji.

- Dzielenie ludzi ze względu na to, co zostało uwzględnione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a co tam się nie znalazło, nosi znamiona dyskryminacji. Chociażby dlatego, że ChPL jest wskazówką bardziej do refundowania produktów leczniczych i nie zawsze pokrywa się też z wytycznymi ich stosowania - mówiła senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

"Nie" dla zmniejszenia opłaty za wniosek 

Jedna z poprawek, zgłoszona przez senator Gorgoń-Komor dotyczyła burzliwie dyskutowanej zarówno w Sejmie jak i w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia opłaty w wysokości 200 zł, która ma być wnoszona razem z wnioskiem o kompensatę do Funduszu. Senator zaproponowała, aby opłata została zmniejszona do 100 zł.

Argumentując przeciwko tej poprawce Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśniał: - W każdym postępowaniu czy to postępowaniu administracyjnym, czy w postępowaniu cywilnym są wprowadzone różnego rodzaju opłaty, które z jednej strony mają pokrywać koszty prowadzonego postępowania, a z drugiej mają zapobiegać sytuacjom, w których byłyby zgłaszane wnioski przez osoby, których intencją nie jest uzyskanie świadczenia czy roszczenia.

- Do tej pory otrzymaliśmy blisko 570 różnego rodzaju zapytań na temat Funduszu Kompensacyjnego szczepień ochronnych ze strony obywateli, w tym również otrzymywaliśmy już wnioski o wypłatę świadczeń z Funduszu, mimo że ustawa jeszcze nie weszła w życie. Obawiamy się, że zwolnienie z opłaty lub niska opłata mogłaby stanowić asumpt dla grup, które są przeciwne tej ustawie i chciałby sparaliżować pracę urzędu. Z tego też powodu opłata została ustalona na takim poziomie, który wydaje się nie jest wygórowany - dodał.

Jak wyjaśniał RPP, do postępowania o kompensatę z Funduszu będą stosowane wprost przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które umożliwiają zwolnienie z niej w całości lub części osoby niezamożne.

Ostatecznie poprawka dotycząca zmiany wysokości opłaty towarzyszącej złożeniu wniosku do Funduszu Kompensacyjnego nie znalazła poparcia senatorów.

Przy sprzeciwie MZ 

Minister Kraska nie zgodził się na senacką poprawkę dotyczą problematyki zróżnicowania osób ze względu na rodzaj szczepienia ochronnego.

Biuro Legislacyjne udowadniało, że pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie zaproponowanej przez posłów i rząd doprowadzi do paradoksu - w przypadku obowiązkowego zaszczepienia młodego człowieka na odrę będzie on uprawniony do uzyskania świadczenia kompensacyjnego, a w przypadku dobrowolnego szczepienia tą samą szczepionką opartą o tę samą substancję czynną, w zakresie szczepienia zalecanego na odrę osoba dorosła nie będzie posiadała takiego uprawnienia.

Ostatecznie poprawka został przegłosowana pięcioma głosami przy 3 przeciwnych.

Poprawka, zmierzająca do zniesienia ograniczenia wypłaty świadczenia kompensacyjnego do wystąpienia jedynie tych działań niepożądanych, które zostały zawarte w charakterystyce produktu leczniczego, także przy sprzeciwie wiceministra Kraski, została przegłosowana 5 głosami przy 3 wstrzymujących.

Ostatecznie Senacka Komisja Zdrowia przyjęła projekt ustawy ws. Funduszu Kompensacyjnego z naniesionymi poprawkami senatorów jednogłośnie. Teraz projekt 14 grudnia trafi pod obrady Senatu (jako 18 punkt harmonogramu prac 34 posiedzenia Senatu) a następnie wróci do Sejmu.

Czytaj: Komisja Zdrowia odrzuciła wszystkie poprawki do projektu o Funduszu Kompensacyjnym

Czytaj: Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym

Czytaj: Odszkodowania za szczepienia. Co trzeba wiedzieć? Fundusz Kompensacyjny w skrócie

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum