Nowy wykaz chorób zawodowych od 3 lipca

Autor: SA/Rynek Zdrowia • • 08 czerwca 2009 13:27

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. Termin zgłaszania uwag mija 15 czerwca.

Nowy wykaz chorób zawodowych zastąpi dotychczasowe przepisy, które stracą moc 3 lipca w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2008 r. (sygn. P 23/07).

W załączniku do rozporządzenia znalazł się wykaz grup chorób zawodowych wraz z przewidywanym okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, pomimo wcześniejszego zakończenia pracy, narażającej na zachorowanie.
Jako schorzenie upoważniające do rozpoznania choroby zawodowej uznano, np. zatrucie ostre substancjami chemicznym, którego objawy wystąpią w ciągu trzech dni. W przypadku wysięku opłucnowego takie objawy upoważniające do rozpoznania choroby zawodowej mogą wystąpić w ciągu trzech lat.

Dla berylozy natomiast czy choroby płuc wywołanej pyłem metali twardych w rozporządzeniu jest napisane, że nie można przewidzieć okresu, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej.

Generalnie, w nowym wykazie znalazło się 26 grup chorób, w tym, m.in.:

• zatrucia, pylice,
• choroby opłucnej,
• astma oskrzelowa,
• przewlekle choroby narządu głosu,
• choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego,
• nowotwory złośliwe,
• choroby skóry,
• choroby układu ruchu,
• choroby układu nerwowego,
• choroby oczu,
• choroby zakaźne...

Przygotowany projekt rozporządzenia oznacza dużą zmianę w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia. Przewiduje bowiem, że wykaz chorób zawodowych ma charakter półotwarty i pozwala na rozszerzenie w określonych wypadkach ochrony, jaką daje system ubezpieczeniowy, także na pracowników, których schorzenia nie zostały wymienione na liście.

Warto tu dodać, że projekt nie będzie definiował pojęcia samej choroby zawodowej czy wskazywał okoliczności decydujące o możliwości rozpoznania choroby. Tego rodzaju przepisy zostaną wprowadzone do ustawy Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 roku. Takie działanie było konieczne, ponieważ, jak orzekł Trybunał, ustawa nie może być rozszerzana przez rozporządzenie, tak, jak to było dotychczas.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=012897

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum