Nowy tekst jednolity ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta juz obowiązuje

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia07 września 2022 08:00

W Dzienniku Ustaw pojawiło się obwieszczenie marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Nowy tekst jednolity ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta juz obowiązuje
Tekst jednolity ustawy o prawach pacjenta opublikowany w Dzienniku Ustaw. Fot. AdobeStock
  • W Dzienniku Ustaw ogłoszono jednolity tekst ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • W obwieszczeniu podkreślono, że w tekście jednolitym uwzględniono zmiany wprowadzone m.in. z mocą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
  • Jednocześnie zaś w tekście jednolitym nie obejmuje m.in. odnośników nr 1 i nr 3 oraz art. 148 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych

Jednolity tekst ustawy ogłoszony

W Dzienniku Ustaw pojawiło się obwieszczenie marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jak czytamy:

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  • ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw,
  • ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych,
  • zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 lipca 2022 roku.

Jak wynika z treści obwieszczenia, jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

  • art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw)
  • odnośników nr 1 i nr 3 oraz art. 148 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych, które stanowią:

1. niniejsza ustawa służy stosowaniu:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.

3. niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 5 listopada 2021 roku, pod numerem 2021/698/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 roku ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie).

Ujednolicony tekst ustawy do poprania pod artykułem.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum