Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie podpisana

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 15 lutego 2010 13:17

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, regulującą zasady zlecania zadań OPP oraz zwiększającą dozór nad nimi.

Zgodnie z nowelizacją możliwe jest przekazanie jednej organizacji poza konkursem 20 tys. zł na projekt, który byłby realizowany w ciągu 90 dni. W nowych przepisach zawarto też zapis, że na ten cel nie może być przeznaczonych więcej niż 20 proc. wszystkich środków, przeznaczonych na organizacje pozarządowe.

Organizacje będą mogły ubiegać się także o środki na zadania publiczne, realizowane poza konkursem w czasie klęski żywiołowej, katastrofy lub w sytuacji, gdy w grę wchodziła będzie ochrona życia i zdrowia ludzkiego.

Wprowadzono też nową definicję organizacji pozarządowej (precyzyjnie wyłączając z tej kategorii spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, których głównym celem nie jest osiąganie zysku, które na realizację celu (non profit) przeznaczają większość swojego zysku i nie dzielą go między założycieli i pracowników.

Nowela nakłada obowiązek tworzenia lokalnych rad działalności pożytku publicznego, jeśli wystąpi o to określona liczba organizacji. Samorządy będą mogły tworzyć takie rady, jeśli wniosek o to złoży na szczeblu powiatowym co najmniej pięć organizacji, a gminnym - co najmniej trzy organizacje.

Rady działalności pożytku publicznego mają charakter doradczy i inicjatywny, wyrażać będą opinie m.in. w sprawie stosowania ustawy i projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom.

Przepisy przewidują też możliwość złożenia wniosku przez ministra polityki społecznej do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli dojdzie do wielokrotnego wykorzystania środków przez organizację niezgodnie z ich przeznaczenieniem.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum