Nowe zadania naczelnego lekarza uzdrowiska

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2011 12:16

19 sierpnia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska. Obowiązek wyznaczenia takiej osoby nałożyły na wojewodę przepisy znowelizowanej w marcu br. ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Nowe zadania naczelnego lekarza uzdrowiska
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Naczelny lekarz uzdrowiska zyskał na mocy rozporządzenie ministra zdrowia z 29 lipca 2011 roku szerokie kompetencje kontrolne. Powinien m.in. kontrolować warunki zakwaterowania i wyżywienia pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, wyposażenie tych zakładów w aparaturę lub sprzęt medyczny, nadzorować i kontrolować jakość świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Ma też rozpatrywać skargi i wnioski kuracjuszy.

Warto też wspomnieć, że znowelizowana ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych wprowadziła istotne zmiany, jeśli chodzi o powoływanie i zatrudnianie naczelnych lekarzy uzdrowisk.

Nowelizacja ułatwiła zostanie naczelnym lekarzem uzdrowiska, bo skróciła wymóg stażu pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego do 5 lat dla osób, które posiadają tytuł specjalisty z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej.

Zmiany pozwalają też na ubieganie się o tę funkcję osobom, które nie posiadają tytułu specjalisty w przedmiotowych kierunkach, ale legitymują się tytułem specjalisty zgodnym z kierunkiem leczniczym prowadzonym w uzdrowisku oraz udokumentowanym rozpoczęciem specjalizacji z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej oraz co najmniej 10-letnim stażem pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Sprawdziliśmy, jakie oczekiwania ma np. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy wobec kandydata na stanowisko naczelnego lekarza uzdrowiska. W aktualnej do 22 sierpnia ofercie pracy proponuje się kandydatowi umowę o pracę na pełnym etacie na czas określony.

W ogłoszeniu wyznaczono kandydatowi takie obowiązki, jak:

- współdziałanie z osobami sprawującymi nadzór specjalistyczny na obszarze danego województwa
-  współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego i zakładami opieki zdrowotnej powołanymi do zapewnienia opieki ogółowi ludności
-  monitorowanie i inicjowanie porozumień między podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych i prawidłowego wykorzystania kadr medycznych
-  prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli stanu oraz funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań sanitarnych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze