Nowe wynagrodzenia medyków w wykazie prac legislacyjnych rządu

Autor: JPP • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji21 marca 2022 15:16

Projekt nowelizacji ustawy w sprawie nowych najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia 21 marca opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Nowe wynagrodzenia medyków w wykazie prac legislacyjnych rządu
Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia mają obowiązywać od 1 lipca 2022 roku

 

Nowe wynagrodzenia medyków w wykazie prac legislacyjnych rządu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 21 marca opublikowano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. 

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w drugim kwartale tego roku. Natomiast nowe wynagrodzenia zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Osobą odpowiedzialną za przygotowania nowych przepisów jest wiceminister Piotr Bromber.

Co zakłada nowelizacja?

  • nowe brzmienie załącznika do ustawy, w którym określony zostanie nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy zgodnie ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r.;
  • zmianę brzmienia art. 5 ustawy w celu powiązania określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie; dodatkowo zmieniany art. 5 zobowiązywać będzie podmiot leczniczy do przekazywania do właściwego miejscowo dla danego podmiotu leczniczego okręgowego inspektora pracy informacji o sposobie realizacji obowiązku wskazanego w niniejszym punkcie;
  • dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

- Planuje się, że ww. zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. powinny wejść w życie w terminie umożliwiającym określenie zmodyfikowanych (podwyższonych) poziomów najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników od 1 lipca 2022 roku - czytamy w opisie projektu.

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia

Jak zmienią się wynagrodzenia w ochronie zdrowia po wejściu w życie ustawy? Znacząco. Zmiany obejmą wszystkie grupy zawodowe, w tym lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, diagnostów, fizjoterapeutów, farmaceutów, opiekunów medycznych oraz pracowników niemedycznych. 

Co istotne, ustawa określa najniższe wynagrodzenia. Poprzednia weszła w życie 1 lipca 2021 roku. Nowelizacja jest konsekwencją protestów w środowisku raz negocjacji w ramach Zespołu Trójstronnego.

Planowane podwyżki od lipca 2022 r. najniższych wynagrodzeń zasadniczych przedstawiają się następująco:

  • lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł.
  • lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł,
  • mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł,
  • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł.
  • ratownik medyczny, pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł
  • opiekun medyczny, technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł,
  • sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł. Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum