×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Nowe świadczenie z kryterium wiekowym. Maksymalnie to 3500 zł miesięcznie

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, PAP, MRiPSOpublikowano: 31 maja 2023 20:30

Nowe świadczenie z budżetu państwa, czyli świadczenie wspierające ma być wypłacane od 1 stycznia 2024 roku. 26 maja ustawę przyjął Sejm, wcześniej zgłoszono do niej ważne poprawki.  M.in. zmieniono wysokość świadczenia, maksymalnie ma ono wynieść nie 200 a 220 proc. renty socjalnej, co daje obecnie około 3500 zł. To nie koniec zmian. - Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie osobom powyżej 18 roku życie.

Nowe świadczenie z kryterium wiekowym. Maksymalnie to 3500 zł miesięcznie
Premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i jej wiceminister resortu Paweł Wdówik Fot. PAP/Radek Pietruszka
 • Rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym 26 maja został przyjęty przez Sejm. Wcześniej na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przyjęto poprawki, które wprowadziły znaczące zmiany w dokumencie
 • Dotyczą m.in. zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wspierającego, a także progów wysokości świadczenia wspierającego
 • - Świadczenie wspierające będzie tylko dla osób od 18. roku życia - precyzował wiceminister Paweł Wdówik
 • Ponadto ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej - w zależności od poziomu potrzeby wsparcia
 • Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych

Nowe świadczenie z budżetu państwa przyjęte przez Sejm

23 maja sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym i pozytywnie zaopiniowała poprawki o charakterze merytorycznym złożone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. 26 maja Sejm uchwalił ustawę wraz z poprawkami.

- To jest świadczenie, które obejmie w różnej wysokości co najmniej pół miliona obywateli. Zaczniemy je wypłacać już od stycznia (2024 r. - PAP). Świadczenie kosztuje 4 mld zł, ale te pieniądze są, bo rzeczywiście osoba z niepełnosprawnością w Polsce staje się obywatelem a nie podopiecznym - przekazał wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik

Najważniejsze zmiany w ustawie o świadczeniu wspierającym przyjęte przez Sejm:

 • W uchwalonej ustawie zapisano, że świadczenie wspierające przysługuje osobie od ukończenia 18 roku życia. W poprzedniej wersji rozwiązanie miało obejmować wszystkich, bez względu na wiek
 • Ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej - w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych
 • Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.
 • Kolejna przyjęta poprawka zobowiązuje "ministra właściwego do spraw zabezpieczania społecznego do przeprowadzenia weryfikacji po roku działania tych skali punktowych, czy progi punktowe rzeczywiście odpowiadają założeniom" ustawy i czy "nie wykluczają zbyt dużej liczby osób z tego świadczenia".

Nowe świadczenie tylko dla osób od 18. roku życia. Maksymalnie to 3176 zł

- W przypadku osób z niepełnosprawnością do 18 lat proponujemy świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach, czyli trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem punktów 7 oraz 8. Przy tym świadczeniu całkowicie znosimy wszelkie ograniczenia związane z podejmowaniem aktywności zawodowej. Oznacza to, że rodzice mogą samodzielnie decydować o stopniu swojego zaangażowania, mogą pracować tyle ile chcą, ile uznają za stosowane. Likwidujemy też wszystkie inne ograniczenia dotyczące kwestii związanych z łączeniem tego świadczenia pielęgnacyjnego z innymi świadczeniami - wyjaśniał 23 maja wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego:

 • świadczenie pielęgnacyjne dostawać będą opiekunowie osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 18. roku życia
 • świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno
 • Opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne będzie miał możliwość dorabiania bez limitu
 • Opiekunowie będą mogli bez ograniczeń podejmować aktywność zawodową.
 • Gdy osoba z niepełnosprawnością ukończy 18 lat, zmienia się podmiot świadczenia. Świadczenie wspierające przeznaczone będzie dla osób z niepełnosprawnością, po wcześniejszym ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające. Zasady:

 • Świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością
 • Świadczenie wspierające będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia (osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą ją pobierać).
 • Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami dochód (brak kryterium dochodowego), będzie wolne od egzekucji.
 • Kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, która w 2023 r. wynosi 1588,44 zł
 • Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.
 • Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek
 • Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie
 • Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Zgodnie z ustawą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego należy złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna.
 • Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.
 • Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18. roku życia, prawo do świadczenia wspierającego zostanie ustalone od miesiąca osiągnięcia pełnoletności.
 • Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami nie będzie pobierała własnego świadczenia wspierającego, to jej opiekun otrzymujący dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, będzie mógł je dalej pobierać na dotychczasowych zasadach.
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społeczne określiło harmonogram wprowadzania kolejnych poziomów świadczenia wspierającego. Od 1 stycznia 2024 r. mają ruszyć wypłaty dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia. Natomiast ostatni etap planowany jest od 1 stycznia 2026 r.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze