×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Nowe przepisy o monitorowaniu zakażeń szpitalnych weszły w życie

Autor: oprac. KM • Źródło: Rządowe Centrum LegislacjiOpublikowano: 02 czerwca 2023 13:21

1 czerwca weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

Nowe przepisy o monitorowaniu zakażeń szpitalnych weszły w życie
Zbieranie danych w zakresie liczby wykonywanych badań mikrobiologicznych z podziałem na badania diagnostyczne i przesiewowe jest obecnie dobrą praktyką stosowaną w szpitalach - pisze MZ. Fot. Shutterstock
  • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala weszła w życie 1 czerwca
  • Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, zbieranie danych w zakresie liczby wykonywanych badań mikrobiologicznych z podziałem na badania diagnostyczne i przesiewowe to dobra praktyka
  • Raporty pozwolą ocenić efekty działań zapobiegawczych i na tej podstawie budować strategie zwalczania zakażeń związanych z opieką zdrowotną

Dane o badaniach pomogą ocenić efekty działań zapobiegawczych

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, "zbieranie danych w zakresie liczby wykonywanych badań mikrobiologicznych z podziałem na badania diagnostyczne i przesiewowe jest obecnie dobrą praktyką stosowaną w szpitalach".

Resort przypomina, że "zalecane jest prowadzenie badań przesiewowych w przypadku epidemicznego rozprzestrzeniania się drobnoustroju, którego rezerwuarem może być pacjent nosiciel, w szczególności w kierunku szczepów Klebsiella pneumoniae ESBL-dodatnich, CPE, VRE, MRSA".

Dodaje, że "raportowanie badań związanych z opieką zdrowotną do jednostek nadzoru epidemiologicznego ma służyć przejrzystemu przedstawieniu tej problematyki w skali kraju, ocenie rozkładu terytorialnego i trendów czasowych" i "pozwoli ocenić efekty działań zapobiegawczych i na tej podstawie budować strategie zwalczania zakażeń związanych z opieką zdrowotną".

Z dokumentu wynika też, że "monitorowanie sytuacji epidemiologicznej odbywa się na podstawie analizy liczby wykonanych badań przesiewowych w stosunku do liczby pacjentów nowoprzyjętych i hospitalizowanych w ocenianym okresie".

- Badania przesiewowe wykonywane w podmiotach leczniczych uzależnione są od sytuacji epidemiologicznej w szpitalu lub na oddziale o wysokiej presji kolonizacji. Szpital określa wskazania do badań przesiewowych na podstawie bieżącej oceny sytuacji epidemiologicznej. Badania przesiewowe przy przyjęciu oraz w trakcie pobytu jak również badania diagnostyczne są elementem prowadzonego nadzoru i obok wywiadu stanowią istotną jego składową - podkreślono.

Potrzebne usankcjonowanie dobrej praktyki

Resort dodaje, że "zmiana rozporządzenia w zakresie przekazywania informacji dotyczącej liczby badań mikrobiologicznych wynika z konieczności usankcjonowania obecnie realizowanej dobrej praktyki".

Przypomina też, że "w obowiązującym stanie prawnym okres raportowania danych liczbowych dotyczących wykonywanych badań mikrobiologicznych u pacjentów, którym są udzielane świadczenia szpitalne obejmuje co najmniej rok kalendarzowy z terminem raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 15 lutego następnego roku".

Tymczasem "raport może być sporządzany i składany w krótszych okresach sprawozdawczych np. miesięcznych bądź kwartalnych i przekazywany do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia".

- Comiesięczne raportowanie liczby wykonanych badań mikrobiologicznych umożliwi zatem wyliczenie mianownika, do którego odnosi się raportowana liczba kolonizacji oraz zakażeń, niezależnie od przyjętego w szpitalu okresu sprawozdawczego - tłumaczy MZ.

Dane do sprawozdań obejmują badania bakteriologiczne, wirusologiczne i mykologiczne. Do badań mikrobiologicznych zalicza się badania bakteriologiczne (preparat bezpośredni, hodowla i antybiogram, test molekularny, test antygenowy), wirusologiczne (hodowla, test molekularny, test antygenowy), mykologiczne (preparat bezpośredni, hodowla i antybiogram, test molekularny, test antygenowy).

Resort zdrowia podkreśla, że "włączenie do wykazu testów molekularnych, testów antygenowych konieczne jest z powodu potwierdzania, często testami molekularnymi i testami antygenowymi, zakażeń oraz prowadzenia badań przesiewowych w kierunku czynników wirusowych (grypy, RSV, COVID-19) i bakteryjnych (Clostridium difficile i Streptococcus pyogenes)".

MZ zaznacza też, że "przekazywanie do państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych lub wojskowych inspektorów sanitarnych właściwych terytorialnie wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej danych dotyczących liczby wykonywanych badań w szpitalach z podziałem na badania przesiewowe i diagnostyczne ma na celu ocenę wykorzystania przez dany podmiot leczniczy diagnostyki mikrobiologicznej w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się biologicznych czynników chorobotwórczych oraz wzmocnienie nadzoru nad podmiotem leczniczym prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej".

Pełna treść dokumentu jest dostępna w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze