×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Niższy zasiłek chorobowy na L4 w 2022 roku. Ile pieniędzy na zwolnieniu lekarskim?

Autor: oprac. JKB • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia02 marca 2022 20:00

Zwolnienie lekarskie. Zasiłek chorobowy przysługuje wówczas, gdy osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym jest niezdolna do pracy. W 2022 roku zmieniły się niektóre przepisy dotyczące świadczeń ZUS. Jakie teraz obowiązują zasady? Ile wynosi zasiłek na "chorobowym"?

Niższy zasiłek chorobowy na L4 w 2022 roku. Ile pieniędzy na zwolnieniu lekarskim?
Zasiłek chorobowy jest obliczany na konkretnych zasadach. Fot. Shutterstock
 • Pieniądze na L4 w 2022 roku. Ile wynosi zasiłek chorobowy na zwolnieniu lekarskim?
 • Warto pamiętać, że zasiłek chorobowy miesięcznie wynosi 80 proc. Podstawy wymiaru, nawet za okres pobytu w szpitalu
 • Wyjątkowo ubezpieczonemu przysługuje 100 proc. podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy wynika m.in. z powodu ciąży czy też z powodu wypadku w drodze do/z pracy
 • Przeciętną podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi miesięczne wynagrodzenie. Od tego zależy ostateczna kwota zasiłku chorobowego, która wpływa na konto
 • Warto przy tej okazji pamiętać, że w 2022 roku w L4 zaszły rewolucyjne zmiany. Nowe są zasady liczenia okresu zasiłkowego
 • Najważniejsza zmiana to ta, że do 182 dniowego okresu zasiłkowego są wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.

Zasiłek chorobowy. Ile wynosi zasiłek na L4 w 2022 roku?

ZUS przypomina, że w przypadku przyznania pracownikowi objętego ubezpieczeniem zasiłku chorobowego, podstawa wymiaru jest ustalana odgórnie. Miesięczny zasiłek wynosi:

 1. 80 proc. podstawy wymiaru, w tym także za okres pobytu w szpitalu,
 2. 100 proc. podstawy wymiaru, także za czas pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy wynika:
 • z powodu wypadku w drodze do pracy albo z pracy,
 • w czasie ciąży,
 • ze względu na poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi pobranie komórek, tkanek i narządów.

Ile pieniędzy na zwolnieniu lekarskim? Kluczowe jest wynagrodzenie

W przypadku pobierania zasiłku chorobowego istotną kwestią pozostaje status ubezpieczonego. Jeśli jest on pracownikiem, wówczas podstawa zasiłku wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Może być ono wypłacone na dwa sposoby:

 • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
 • za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

ZUS wyjaśnia, że do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przede wszystkim przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe albo ewentualnie wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia, do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku włącza się:

 • wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy, jeśli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,
 • wynagrodzenie, które pracownik mógłby osiągnąć, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy (tylko w przypadku wynagrodzenia zmiennego).

Pieniądze na L4. Co wlicza się do podstaw zasiłku chorobowego?

Jak informuje ZUS, do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy.

Jednak w przypadku przejścia zakładu pracy (ewentualnie jego części) na innego pracodawcę, wówczas podstawę wynagrodzenia ustala się poprzez wynagrodzenie uzyskane zarówno u poprzedniego, jak i aktualnego składniki składek.

Co ważne, w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy zasiłku pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, wtedy przy obliczaniu należy:

 1. Wyłączyć wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,
 2. Przyjąć po uzupełnieniu wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

ZUS dodaje także, że dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze podstawa zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia.

Natomiast wymiaru zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa od kwoty 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Zasiłek chorobowy. Ile dostaną osoby, które nie są pracownikami?

ZUS wyodrębnia obok ubezpieczonych pracowników także grupę osób ubezpieczonych, ale niebędących pracownikami, którym także przysługuje zasiłek chorobowy.

W tym przypadku podstawą świadczenia jest przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Najważniejsze zasady dla osób niebędących pracownikami:

 • przychodem ubezpieczonego jest kwota, od której opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. podstawy wymiaru składek,
 • przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględniany jest przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek,
 • za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego uważa się także kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu.

Zwolnienie lekarskie w 2022 roku. Ważne zmiany na L4

Warto przy tej okazji pamiętać, że w 2022 roku w L4 zaszły rewolucyjne zmiany. Nowe są zasady liczenia okresu zasiłkowego. Ubezpieczeni otrzymają niższy zasiłek, bo okres za jaki będą mogli go pobrać, będzie krótszy.

Najważniejsza zmiana to ta, że do 182 dniowego okresu zasiłkowego są wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze