PAP/Rynek Zdrowia | 26-12-2011 16:14

Niepełnosprawni: od nowego roku skrócony wymiar czasu pracy na wniosek lekarza

Od nowego roku osoby niepełnosprawne będą pracować w pełnym wymiarze, czyli po osiem godzin dziennie, a nie siedem, jak dotychczas. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogli pracować w skróconych normach czasu pracy na wniosek lekarza.

W konsekwencji nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od 1 stycznia 2012 roku osoby ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności będą pracować w pełnym wymiarze. Obecnie czas pracy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Dłuższa praca jest możliwa w przypadku uzyskania zgody lekarza. Natomiast w pełnym wymiarze czasu pracy mogą być zatrudnione osoby z lekką niepełnosprawnością. 

Aaby pracownik o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mógł pracować w skróconych normach czasu pracy (maksymalnie 7 godzin dziennie), powinien przedstawić pracodawcy stosowne zaświadczenie wydane przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną (tylko wówczas, gdy brak jest lekarza medycyny pracy).

Za wydanie skierowania na stosowne badania lekarskie odpowiada pracodawca. Powinien je wydać wszystkim zainteresowanym uzyskaniem takiego zaświadczenia. Ponosi on zawsze koszty badań, także dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne do uzyskania zaświadczenia.

Lekarz natomiast nie jest zobowiązany do wskazania wymiaru czasu pracy, na jaki pracownik niepełnosprawny ma być zatrudniony. Istotne jest, aby wystawiając zaświadczenie, wskazał, że stosowanie skróconych norm czasu wobec danego pracownika jest celowe i określił termin ważności zaświadczenia. W ustawie nie przewidziano instancji odwoławczej od decyzji lekarza, jeśli postanowi on nie wydawać zaświadczenia.

Ustawa, która wprowadza te zmiany, zmniejsza także dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim, a zwiększa - dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Jej celem jest m.in. poprawa sytuacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zagrożonego utratą płynności finansowej. Zaostrzone zostają też wymogi dla zakładów pracy chronionej.

W 2010 roku aktywnych zawodowo było 25,9 proc. osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. W zeszłym roku pracowało 29,9 proc. osób w wieku produkcyjnym z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, 21 proc. z umiarkowanym i 7,9 proc. ze znacznym.