Niepełnosprawni i starsi będą mogli głosować przez pełnomocnika

Autor: Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 12 października 2009 14:46

W najbliższych wyborach samorządowych i prezydenckich, które odbędą się w 2010 roku, osoby powyżej 75. roku życia i niepełnosprawne będą mogły głosować przez pełnomocnika.

Sejm rozpatrzył ustawę o wyborze prezydenta oraz Ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W nowelizacji przewidziano, że obywatel, który przez właściwy organ orzekający został zaliczony do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będzie mógł udzielić pełnomocnictwa do głosowania – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Pełnomocnikiem może być osoba zaufana wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo będzie można przyjąć od dwóch osób, jeśli są one członkami najbliższej rodziny.

Nie będzie można oddać głosu przez pełnomocnika w obwodach utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz za granicą i na polskich statkach morskich.

Pełnomocnictwo sporządza się na wniosek wyborcy. Wnosić się je będzie do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do stałego rejestru wyborców. Musi to nastąpić najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać dane: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Pełnomocnictwa do głosowania udzielać się będzie przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum