Nie będzie zmian w finansowaniu ratownictwa górskiego

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2011 08:44

Sejm odrzucił w czwartek wieczorem (18 sierpnia) poprawkę Senatu do ustawy o ratownictwie górskim, która proponowała finansowanie ratownictwa ze środków pochodzących z opłat za wstęp do parków narodowych.

Nie będzie zmian w finansowaniu ratownictwa górskiego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Teraz, po rozpatrzeniu przez posłów poprawek Senatu, ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Większość poprawek Senatu do tej ustawy, zaakceptowanych w czwartkowym głosowaniu przez Sejm, miała charakter doprecyzowujący i porządkujący. Posłowie przychylili się też do propozycji senatorów, by dać dyrektorom parków narodowych wgląd do rejestru działań ratowniczych podejmowanych na ich terenie.

Ustawa określa ponadto obowiązki osób przebywających w górach oraz na stokach narciarskich, a także wprowadza ustawową definicję ratownika narciarskiego i ratownika górskiego. Dotychczas nie było jednego aktu prawnego regulującego te kwestie, natomiast wiele przepisów było zawartych np. w rozporządzeniach.

Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru wypadków. Ma on zawierać m.in. dane osoby, której udzielono pomocy, rodzaj urazu, imiona i nazwiska ratowników udzielających pomocy. Te dane mają być przechowywane.

W ustawie określa się także zasady finansowania zadań ratownictwa górskiego. Obecnie reguluje to ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki na ten cel przekazywane są z budżetu państwa oraz pochodzą ze źródeł własnych organizacji.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich wprowadza m.in. obowiązek jazdy w kasku dla dzieci oraz kary dla narciarzy i snowboardzistów jeżdżących pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Za niedostosowanie się do tych przepisów będzie grozić grzywna. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim będzie mógł odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie takiego terenu osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że jest pod wpływem środków odurzających.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum