Narzędzia wspierające przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia - retransmisja webinarium

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 01 listopada 2020 20:17

Jak, zgodnie z prawem, organizować spotkania online przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z reprezentantami branży wyrobów medycznych? Jak skutecznie wdrażać systemy antykorupcyjne w podmiotach działających na rynku medycznym? M.in. na takie pytania odpowiadali eksperci podczas webinarium przygotowanego przez Izbę POLMED*.

Mec. Karolina Libront: - W Polsce funkcjonuje już wiele regulacji antykorupcyjnych; FOT. Screen/PTWP

Podczas webinarium, które 21 października br. transmitowaliśmy w portalu rynekzdrowia.pl, prelegenci przedstawili i zapoznali uczestników internetowej debaty z przygotowanymi przez branżę narzędziami, które wspierają przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych.

To istotne kwestie, szczególnie w kontekście projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz planowanej krajowej implementacji tzw. dyrektywy whistleblowingowej UE 2019/1937.

Ramowa tematyka dyskusji
• Projekt MedKompas - nowa odsłona w czasie Covidu - szkolenia dla szpitali online i wdrożenie systemów antykorupcyjnych
• Nowa forma kontaktu szpitali z przedstawicielami branży medycznej. Jak, zgodnie z prawem, organizować spotkania online przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z reprezentantami branży wyrobów medycznych
• Nowe planowane regulacje prawne mające wpływ na relacje przedsiębiorców i przedstawicieli służby zdrowia
• SOWE - System Oceny Wydarzeń Edukacyjnych - nowe narzędzie dla organizatorów wydarzeń kierowanych do przedstawicieli ochrony zdrowia.

Zobacz retransmisję webinarium pt. „Narzędzia wspierające przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”.


Przepisów, projektów i kodeksów nie brakuje
Mec. Karolina Libront, ekspert ds. prawnych projektu MedKompas zwróciła podczas webinarium uwagę, że w Polsce funkcjonuje już wiele regulacji antykorupcyjnych.

- Pierwszą kwestię, o której myślimy w tym kontekście stanowią oczywiście przepisy prawa karnego. Nie dotyczą one tylko łapownictwa. Jest to bowiem cały szereg przepisów związanych, między innymi z przestępstwami obejmującymi naruszania prawa zamówień publicznych czy działania na szkodę podmiotu, w którym się pracuje - przypominała ekspertka.

- Mamy też bardzo ciekawe projekty różnych aktów prawnych obligujących takie jednostki, jak np. szpitale do wdrażania systemów antykorupcyjnych. Pamiętajmy ponadto, że uczestnikami systemu opieki zdrowotnej są m.in. osoby pełniące funkcje publiczne, jak chociażby lekarze wypisujący recepty, a więc współdecydujące o wydatkowaniu środków publicznych - zaznaczyła.

I dodała: - Te osoby, oprócz tego, że są związane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, mają także za zadanie postępować zgodnie z różnymi kodeksami, jak na przykład z Kodeksem Etyki Lekarskiej, zawierającym całkiem sporo przepisów odnoszących się również do działań antykorupcyjnych.

- Własne kodeksy etyczne obejmujące zasady postępowania antykorupcyjnego mają także firmy działające na rynku medycznym. Takie kodeksy są też przyjmowane przez organizacje i stowarzyszenia zrzeszające takie podmioty - wskazywała prawniczka.

- Przykładem jest chociażby Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, która przyjęła dokument zawierający wiele informacji m.in. dotyczących sposobów, w jakie firmy powinny - w sposób transparentny i nie prowadzący do korpucji - kontaktować się z pracownikami ochrony zdrowia - przypominała Karolina Libront.

To nie jest walka z wiatrakami
Z kolei Dariusz Bąk z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ekspert ds. etycznych projektu MedKompas, wskazał, że korupcja jest negatywnym doświadczeniem rynkowym, które, niestety, „było, jest i pewnie całkowicie się go nie wyeliminuje”.

Czy zatem działania rugujące to zjawisko z naszego życia gospodarczego i społecznego to walka z wiatrakami? - Oczywiście korupcję należy zwalczać. Niestety, świadomość tego, czym w istocie jest korupcja, nadal w Polsce nie jest zbyt duża. Zwłaszcza, kiedy przyjrzymy się dokładnie stykowi sektora publicznego z prywatnym - dodał.

- Kiedy gromadziliśmy pierwsze doświadczenia w ramach projektu MedKompas, zorientowaliśmy się, że budowanie świadomości zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się pracownicy szpitali, nie jest sprecyzowane, a korupcja kojarzona była w uproszczony sposób, sprowadzany w zasadzie tylko do łapownictwa. Brakowało natomiast wiedzy o tym, na jak wiele sposobów korupcja może się objawiać oraz jak do takich sytuacji nie dopuszczać, jakimi narzędziami i procedurami możemy do minimum redukować czy wręcz niwelować ryzyko korupcji - tłumaczył Dariusz Bąk.

Ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne
- Mimo że firmy obecne na rynku medycznym mają już odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie we wdrażaniu oraz stosowaniu procedur antykorupcyjnych, nadal zdarza się, że dochodzi do mniejszych lub większych potknięć w tej materii. Warto więc przeanalizować, dlaczego tak się dzieje i co firmy robią, by takim przypadkom przeciwdziałać - mówiła Aneta Grąbczewska, przewodnicząca Komisji ds. Etyki w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

I dodała: - Myślę, że wprowadzanie kodeksów etycznych, a także wewnętrznych polityk bezpieczeństwa przez poszczególne podmioty, to pierwsze, a zarazem najważniejsze narzędzie niezbędne dla skutecznego niwelowania zagrożeń natury korupcyjnej. To oczywiście dotyczy redukowania ryzyk wewnątrz danej organizacji. Walką z nimi zajmujemy się już od kilkunastu, a może już nawet kilkudziesięciu lat.

- Z drugiej strony w ostatnim czasie dużo mówimy o konieczności skupienia się także na ryzykach zewnętrznych, do których należą m.in. działania innych firm aktywnych na rynku medycznym, ich klientów, organizatorów wydarzeń medycznych, pracowników ochrony zdrowia czy też towarzystw naukowych, a także innych organizacji - wyliczała ekspertka.

- Wszelkiego rodzaju angażowanie się firm w tworzenie rozwiązań oraz narzędzi służących zwalczaniu ryzyk zewnętrznych jest niewątpliwie właściwą drogą, nad której obecnie się skupiamy, między innymi w ramach aktywności Izby POLMED - podkreślała Aneta Grąbczewska.

_______

* Webinarium pt. „Narzędzia wspierające przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych” było wydarzeniem towarzyszącym Internetowemu XVI Forum Rynku Zdrowia (19-20 października 2020 r.). Dyskusję moderował Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, dyrektor projektu MedKompas.

Pełna relacja z webinarium już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl i listopadowo-grudniowym wydaniu magazynu Rynek Zdrowia.

Webinarium pt. "Narzędzia wspierające przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”
Webinarium pt. "Narzędzia wspierające przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum