Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Projekt uchwały w konsultacjach

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia05 lipca 2022 17:00

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 został skierowany do konsultacji publicznych. Uwagi można składać przez tydzień.

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Projekt uchwały w konsultacjach
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia ma być kompleksową narodową strategią kardiologiczną Fot. Shuttertock
  • Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
  • To odpowiedź na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby układu krążenia (ChUK) oraz wynikające z tego skutki w postaci wysokiej umieralności
  • Program jest kompleksową narodową strategią kardiologiczną. Stanowi reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z ChUK
  • Na jego realizację rząd przewiduje w budżecie państwa 24 mln zł w tym roku i kolejne 270 mln zł rocznie w latach 2023–2032

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia. Założenia, obszary działań, finansowanie 

Do konsultacji publicznych trafił projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie e ustanowienia Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

Program, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, stanowi odpowiedź na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby układu krążenia (ChUK) oraz wynikające z tego skutki w postaci wysokiej umieralności, pogorszania jakości życia chorych oraz znacznych obciążeń finansowych związanych z leczeniem tych chorób. 

Projektodawca przypomina także, że 31 grudnia 2021 r. zakończyła się realizacja Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032, wprowadzany uchwałą, ma być kompleksową narodową strategią kardiologiczną. 

Stanowi reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z ChUK. Jego działania będą się koncentrować w pięciu głównych obszarach, kluczowych dla uzyskania efektu synergii oraz poprawy wskaźników epidemiologicznych.

Obejmie inwestycje w obszarach, dotyczących:

  • pacjentów,
  • kadr medycznych,
  • edukacji, profilaktyki i stylu życia,
  • nauki i innowacji,
  • systemu opieki kardiologicznej.

Na jego realizację rząd przewiduje w tegorocznym budżecie państwa 24 mln zł i kolejne 270 mln zł rocznie w latach 2023–2032. Uchwała przewiduje także możliwość finansowania podejmowanych w ramach programu działań z innych źródeł. 

Powstaną Centra Doskonałości Kardiologicznej 

Jednym z najważniejszych zadań postawionych przed strategią jest skuteczniejsze niż dotychczas redukowanie głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W ramach programu utworzone zostaną m.in. specjalne centra profilaktyki i leczenia zapobiegawczego, zwane także Centrami Doskonałości Kardiologicznej (CDK).

Jednym z zadań centrów będzie realizacja i wsparcie działań edukacyjnych
w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej ChUK, prowadzonych przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, a także prowadzenie badań przesiewowych w szczególności w kierunku wczesnego wykrywania genetycznie uwarunkowanych chorób serca. 

Program ma także zmniejszyć różnice regionalne w zachorowalności i umieralności z powodu ChUK związane z dostępnością do świadczeń zdrowotnych oraz poprawić organizację badań naukowych w kardiologii oraz zwiększyć potencjał badań naukowych i projektów innowacyjnych w zakresie m.in. identyfikacji populacji najbardziej narażonych na ryzyko zachorowania na ChUK, głównych przyczyn rozwoju ChUK oraz wypracowania rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych.

Projekt uchwały był przedmiotem dwukrotnych uzgodnień z Krajową Radą do spraw Kardiologii, w pracach której uczestniczyli w roli ekspertów m.in.  przedstawiciele środowiska naukowego i medycznego.

Uwagi do projektu uchwały można składać przez siedem dni od dnia opublikowania. Uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum